Ηλεκτρονική Πληρωμή

Γενικοί Όροι Συναλλαγών

Με το παρόν καθορίζονται οι γενικοί όροι συναλλαγών που διέπουν τoν τρόπο χρήσης της υπηρεσίας της αγοράς που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας που βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση https://www.blogica.gr/shop/ (εφ’ εξής «Ιστοσελίδα») από την εταιρεία με την επωνυμία  «Β-ΛΟΓΚΙΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «B-logica» (εφ’ εξής «Εταιρεία») με ΑΦΜ 999839322 και Αρ. ΓΕ.ΜΗ. 0004512101000.

Ως νόμιμη χρήση της ανωτέρω παρεχόμενης υπηρεσίας νοείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος από τον Χρήστη και η τήρησή τους κατά τη χρήση της υπηρεσίας σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές.

Εάν o Χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους, οφείλει να μην χρησιμοποιήσει την προσφερόμενη από την Ιστοσελίδα  υπηρεσία της αγοράς.

1. Υποβολή παραγγελίας

1.1. Η παραγγελία προϊόντος συνιστά πρόταση αγοράς του πωλούμενου στην Ιστοσελίδα προϊόντος στη συνολική τιμή που αναγράφεται κατά την υποβολή της παραγγελίας.

1.2. Ο Χρήστης για να ολοκληρώσει την παραγγελία των προϊόντων που έχει επιλέξει να αγοράσει προσθέτοντάς τα στο Καλάθι Αγορών, θα χρειαστεί να εισάγει την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail). Εν συνεχεία γίνεται έλεγχος στη βάση δεδομένων της Εταιρείας ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται α) για Χρήστη που έχει ήδη λογαριασμό ώστε να συμπληρώσει το password του ή β) για νέο Χρήστη ώστε να δημιουργήσει λογαριασμό. Εν συνεχεία ο Χρήστης μπορεί να προχωρήσει στην επιθυμητή αγορά.

1.3. Ο Χρήστης συμφωνεί να ειδοποιεί άμεσα την Ιστοσελίδα για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας.

1.4. Ο Χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού του και την τυπική έξοδο του από τον λογαριασμό του στο τέλος κάθε χρήσης (Log out).

1.5. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την παράλειψη ή αδυναμία του Χρήστη να τηρήσει τα ως άνω αναφερόμενα.

2. Τρόποι Πληρωμής-Ολοκλήρωση της Παραγγελίας

2.1. Η εξόφληση της εκάστοτε παραγγελίας πραγματοποιείται με απόλυτη ασφάλεια είτε α) με τη χρήση πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας είτε β) με Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής (RF) είτε γ) με αυτόματη πληρωμή μέσω IRIS χρησιμοποιώντας το e-banking της τράπεζας στην οποία διατηρεί λογαριασμό. Η Εταιρεία διασφαλίζει την ασφάλεια των συναλλαγών του Χρήστη και διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και τα τεχνικά μέσα για το σκοπό αυτό.

Η Ιστοσελίδα δεν παρακρατά ούτε αποθηκεύει τα στοιχεία των πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών του Χρήστη σε περίπτωση που επιλέξει τον σχετικό τρόπο πληρωμής ή των προσωπικών κωδικών του πρόσβασης σε περίπτωση που επιλέξει ην υπηρεσία IRIS payments ως τρόπο πληρωμής καθώς το σύστημα τον ανακατευθύνει προς την ηλεκτρονική υπηρεσία αποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών της τράπεζας στην οποία διατηρεί το λογαριασμό χρέωσης.

2.2. Μετά την καταβολή του τιμήματος η αγορά ολοκληρώνεται. Ακολούθως :

α) Η Εταιρεία διασυνδέεται με την πιστοποιημένη υπηρεσία παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης SoftOne EINVOICING, η οποία έχει άδεια καταλληλότητας για την ηλεκτρονική διαβίβαση κάθε είδους παραστατικού πώλησης στο myDATA της ΑΑΔΕ.

β) Σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει επιλέξει να εκδοθεί τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή πώλησης θα πρέπει να έχει ενεργό ΑΦΜ στην ΑΑΔΕ καθώς γίνεται έλεγχος με τις σχετικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Αφού ελεγχθούν τα στοιχεία του Χρήστη, τότε α) εκδίδεται παραστατικό, το οποίο λαμβάνει φορολογική σήμανση (QR code) και β) γίνεται άμεση ενημέρωση του myDATA.

2.3. Κατόπιν α) ο πάροχος της Εταιρείας SoftOne EINVOICING αποστέλλει e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ο Χρήστης έχει υποδείξει κατά την εγγραφή του το παραστατικό υπό τη μορφή link που έχει αυτομάτως εκδοθεί και β) η Εταιρεία αποστέλλει  e-mail με τους όρους χρήσης/συνδρομής του πωλούμενου προϊόντος και εν συνεχεία ακολουθεί η ενεργοποίησή του.

3. Ακύρωση Παραγγελίας -Υπαναχώρηση αγοράς

3.1. Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της παραγγελίας μέχρι την καταβολή του τιμήματος για την αγορά του προϊόντος (ολοκλήρωση παραγγελίας-ενεργοποίηση προϊόντος) ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας του.

3.2. Στην περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της παραγγελίας με την καταβολή του τιμήματος και έχει ενεργοποιηθεί το προϊόν, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης από την αγορά εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι το πωλούμενο προϊόν δεν έχει εγκατασταθεί στην περίπτωση των desktop εφαρμογών ή δεν έχει πραγματοποιηθεί Είσοδος (Logged in) στην περίπτωση των cloud εφαρμογών.

3.3. Η επιστροφή του τιμήματος που κατέβαλε ο Χρήστης για την εξόφληση της παραγγελίας διενεργείται με κατάθεση του αντίστοιχου ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται επ’ ονόματι του χρήστη. Στην περίπτωση που η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιηθεί κατ’ επιλογή του χρήστη με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που ανήκει σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα πέραν των τεσσάρων συστημικών (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Alpha bank, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank), τα τυχόν τραπεζικά έξοδα θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Χρήστη.

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

4.1.Τα προϊόντα λογισμικού που διατίθενται προς πώληση αποτελούν προϊόντα αποκλειστικής πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας.

4.2. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι με την εκτέλεση της αγοράς του εκάστοτε πωλούμενου προϊόντος δεν αποκτά κανενός είδους δικαίωμα επί των σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί των πωλούμενων αγαθών, ούτε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επ’ αυτών.

4.3. Τα πνευματικά δικαιώματα όλου του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (πληροφορίες, κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, λογότυπα και γενικότερα κάθε είδους δεδομένο) ανήκουν στην Εταιρεία. Ως εκ τούτου:   

α) Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό, ή φωτοτυπικό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.

β) Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παρακολούθησης της Ιστοσελίδας είτε άλλης μεθόδου αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της ή του περιεχομένου της είτε παρέμβασης σε αυτόν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

γ) Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε ενέργεια που επιβαρύνει ή χρησιμοποιεί καταχρηστικά την μηχανή αναζήτησης της Ιστοσελίδας και την τεχνολογική της υποδομή. Απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση των περιεχομένων της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων των Χρηστών

5.1. H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

5.2. Η Ιστοσελίδα διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των χρηστών της και δεν μεταβιβάζει κανένα στοιχείο που καταχωρήθηκε από τον Χρήστη πλην όσων είναι απολύτως απαραίτητα για την υποβολή γραπτού μηνύματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας της Ιστοσελίδας ή για ολοκλήρωση της παραγγελίας του χρήστη (ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή επωνυμία νομικού προσώπου, διεύθυνση έδρας, ΑΦΜ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Νομός, Πόλη κ.λπ.).

5.3. Ο Χρήστης της Ιστοσελίδας μπορεί να επικοινωνεί με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες για την τυχόν τήρηση προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση στοιχείων του, τυχόν αλλαγές που επιθυμεί ή την ολοκληρωτική διαγραφή του, πλην των στοιχείων που πρέπει να τηρούνται από τη νομοθεσία.

5.4. Η Εταιρεία  είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχει καταχωρήσει ο Χρήστης για λόγους στατιστικούς καθώς επίσης και για λόγους ασφαλείας.

5.5. Η Εταιρεία δεν διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της Ιστοσελίδας. Οριστική διαγραφή από την βάση δεδομένων της μπορεί να γίνει μόνο σε περιπτώσεις όπου ο ίδιος ο Χρήστης το επιθυμεί και υπό τον όρο τήρησης της αρχής περί ασφάλειας των συναλλαγών, κατόπιν έγγραφου αιτήματος προς την Εταιρεία.

6. Πολιτική Απορρήτου και Cookies

6.1. Η Πολιτική Απορρήτου μας περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία διαχειρίζεται τα δεδομένα των χρηστών των υπηρεσιών της. Όπως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου, η συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη, τόσο στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία, όσο και για άλλους νόμιμους σκοπούς που αναλύονται στην Πολιτική Απορρήτου μας.

6.2. H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη της Ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους, την Πολιτική Απορρήτου καθώς και τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας.

6.3. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί στην Ιστοσελίδα της μικρά αρχεία κειμένου (cookies) των οποίων η λειτουργία και οι σκοποί χρήσης περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα 11 της Πολιτικής Απορρήτου.

7. Περιορισμός Ευθυνών

7.1. Η Εταιρεία αν και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά  και αναγκαία μέτρα για σωστή πληροφόρηση του περιεχόμενου της Ιστοσελίδας, επιφυλάσσεται ρητώς για τυχόν λανθασμένη εκ παραδρομής αναγραφή της τιμής πώλησης κάποιου ή κάποιων εκ των πωλούμενων προϊόντων ή ύπαρξη ανακριβειών και τυπογραφικών λαθών επί των παρεχόμενων πληροφοριών που οφείλονται σε ανθρώπινο ή τεχνικό παράγοντα.

7.2. Η Εταιρεία δεν εγγυάται τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας καθώς η λειτουργία της είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες μη δυνάμενους να ελεγχθούν.

7.3. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία του Χρήστη, που μπορεί να προκύψει:

α) από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας και

β) από οποιασδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό του (Η/Υ)

8. Πρόσθετοι όροι

8.1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών, ενημερώσεων, τροποποιήσεων και επικαιροποιήσεων επί των παρόντων όρων κατά την απόλυτη κρίση της και χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση.

8.2. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει κατά την πλοήγηση, χρήση και συναλλαγή με την Εταιρεία εισάγεται προς εκδίκαση στα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας.