Θέσεις εργασίας

Δείτε όλες τις ανοιχτές θέσεις εργασίας στην B-logica

H B-logica αναζητεί Quality Assurance Engineer/ Tester για το Τμήμα Ελέγχου των εφαρμογών της στους τομείς Οργάνωσης Νομικών υπηρεσιών καθώς και Διαχείρισης Ακινήτων.

Περιγραφή θέσης:

 • Έλεγχος καλής λειτουργίας των εφαρμογών και νέων features, μέσω ορισμού και εκτέλεσης σεναρίων ελέγχου και δημιουργίας δεδομένων ελέγχου
 • Διερεύνηση και αναπαραγωγή αναφερομένων issues
 • Επικοινωνία με πελάτες για υποστήριξη σε θέματα των εφαρμογών
 • Εκπαίδευση χρηστών στη σωστή χρήση των εφαρμογών

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:

 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση (>2 έτη)
 • Οργανωτική ικανότητα
 • Ικανότητα επικοινωνίας, υπευθυνότητα, επαγγελματική συμπεριφορά
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (άνδρες υποψήφιοι)

Πρόσθετα Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία σε παρόμοιες εφαρμογές
 • Εμπειρία χρήσης SQL queries, επεξεργασίας XML αρχείων
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • Πρόσθετη ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
 • Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@blogica.gr

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 210-34.22.290.

H B-logica αναζητεί C# Developer για το Τμήμα Ανάπτυξης Εφαρμογών.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:

 • Εμπειρία σε C# (>2 έτη)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (άνδρες υποψήφιοι)

Πρόσθετα Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία σε Microsoft SQL Server (T-SQL) (>1 έτος)
 • Εμπειρία στη δημιουργία complex queries, data abstractions και reports
 • Εμπειρία σε performance tuning σε SQL queries
 • Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Η εταιρία προσφέρει:

 • Aνταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων,
 • Πρόσθετη ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση,
 • Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας,
 • Δυνατότητες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους με e-mail στο hr@blogica.gr

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2103422290.

H B-logica αναζητεί Delphi developers για την ανάπτυξη λογισμικού

Περιγραφή θέσης:

 • Ανάπτυξη σε περιβάλλον εργασίας RAD Delphi XE7 and above
 • Χρήση βιβλιοθήκης VCL της DevExpress
 • Χρήση της MsSQL ως βάση δεδομένων. Ανάπτυξη store procedures and Functions.
 • Συμμετοχή σε ομάδα ανάπτυξης και χρήση συστημάτων παρακολούθησης issues

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:

 • Εμπειρία προγραμματισμού σε Delphi (>2 έτη),
 • Εμπειρία προγραμματισμού σε Database Design/Programming (MS SQL Server – TSQL)    
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (άνδρες υποψήφιοι)

Πρόσθετα Επιθυμητά προσόντα:

Γνώση στα παρακάτω αντικείμενα ή μέρος αυτών:

 • Γνώση java script
 • Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

 Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων,
 • Πρόσθετη ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση,
 • Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας,
 • Δυνατότητες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@blogica.gr

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 210-34.22.290.

H B-logica αναζητεί Java script / React Js web developers:

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:

 • Πολύ καλή Εμπειρία προγραμματισμού σε Java Script.
 • Καλή γνώση CSS, HTML
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (άνδρες υποψήφιοι)

Πρόσθετα Επιθυμητά προσόντα:

 • Καλή Γνώση στα παρακάτω ή σε μέρος αυτών:
 • Γνώση της βιβλιοθήκης Sencha ExtJS, καθώς και εμπειρία στο MVC
 • Γνώση React JS
 • ASP.NET Core RestAPI, με χρήση C#
 • Καλή γνώση ADO.net
 • Database Design/Programming (MS SQL Server – TSQL)
 • MSTest, NUnit
 • Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων,
 • Πρόσθετη ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση,
 • Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας,
 • Δυνατότητες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους με e-mail στο hr@blogica.gr

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2103422290.