Θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας

Δείτε όλες τις ανοιχτές θέσεις εργασίας στην B-logica

Η εταιρεία παραγωγής λογισμικού B-logica, η οποία κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή εξειδικευμένου λογισμικού για

 1. Δικηγόρους και Νομικές Υπηρεσίες
 2. Συμβολαιογράφους,
 3. Υπολογισμό Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων

αναζητεί στέλεχος πωλήσεων, με έδρα την Αθήνα, που θα αναλάβει την προώθηση των εφαρμογών της σε δυνητικούς πελάτες και την υποστήριξή τους μετά την πώληση.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου/ας:

 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα, άνεση στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Πολύ καλές γνώσεις Η/Υ και  εφαρμογών γραφείου της Microsoft
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (άνδρες υποψήφιοι)

Πρόσθετα προσόντα που θα εκτιμηθούν:

 • Εμπειρία σε ανάλογη θέση
 • Πτυχίο ανώτατης σχολής

Η εταιρία προσφέρει:

 • σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • πρόσθετη ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
 • ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • δυνατότητες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το Τμήμα Πωλήσεων στο 210-34.22.290 (επιλογή 5).

H B-logica αναζητά συνεργάτη με τις εξής αρμοδιότητες:

 • Διασφάλισης Ποιότητας s/w (QA Tester)
 • Υποστήριξη πελατών στην λειτουργία s/w

Για το λογισμικό που παράγει η εταιρεία.

Περιγραφή Θέσης

 • Άριστη γνώση των προγραμμάτων της εταιρείας (μετά από σχετική εκπαίδευση) στα οποία θα προχωρά σε έλεγχο καλής λειτουργίας.
 • Έλεγχος των εφαρμογών της εταιρείας χειροκίνητα (σε επίπεδο χρήστη) ή χρησιμοποιώντας αυτόματα εργαλεία ελέγχου προκειμένου να εντοπίσει και να αναφέρει τυχόν σφάλματα, δυσλειτουργία ή αποκλίσεις από τις προδιαγραφές απαιτήσεων, λειτουργικότητας, χαρακτηριστικών, απόδοσης και επιχειρηματικής λογικής και λειτουργίας.
 • Παρακολούθηση του συστήματος καταγραφής σφαλμάτων της εταιρείας, εκτέλεση ελέγχων που του αναθέτει ο QA Test Manager και ενημερώνει το σύστημα για την αποπεράτωση και τα αποτελέσματα των ελέγχων.
 • Ενημέρωση του QA Test Manager για τυχόν προβλήματα.
 • Συνεργασία με τον QA Test Manager για τον σχεδιασμό, υλοποίηση και βελτιστοποίηση μεθόδων και στρατηγικών ελέγχου των εφαρμογών.
 • Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης για επίλυση τεχνικών θεμάτων πελατών. Τηλεφωνική ή/και απομακρυσμένη υποστήριξη πελατών στη χρήση των εφαρμογών της εταιρείας.
 • Λαμβάνει μέρος στην Εκπαίδευση πελατών όσον αφορά στην χρήση νέων εφαρμογών ή αναβαθμίσεων υφισταμένων.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:

 • Απόφοιτος ανώτερης σχολής
 • Άριστη γνώση περιβάλλοντος Windows.
 • Γνώσεις εφαρμογών γραφείου Microsoft Office.
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (άνδρες υποψήφιοι)

Πρόσθετα Επιθυμητά προσόντα :

 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
 • Γνώση Φορολογίας ακινήτων

 Η εταιρία προσφέρει:

 • ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων,
 • πρόσθετη ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση,
 • σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας,
 • δυνατότητες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 210-34.22.290.

Αποποίηση ευθύνης:

Η B-logica συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR).

Δεσμευόμαστε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που παρέχονται στην αίτησή σας για εργασία μόνο για σκοπούς πρόσληψης και όχι να τις μοιραστούμε με τρίτους.

Θα διατηρήσουμε το βιογραφικό σας στη βάση δεδομένων μας για οποιαδήποτε μελλοντική εξέταση. Σε περίπτωση που θέλετε να διαγραφείτε από τη βάση δεδομένων μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected].

H B-logica αναζητεί C# Developer για το Τμήμα Ανάπτυξης Εφαρμογών.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:

 • Εμπειρία σε C# (>2 έτη)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (άνδρες υποψήφιοι)

Πρόσθετα Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία σε Microsoft SQL Server (T-SQL) (>1 έτος)
 • Εμπειρία στη δημιουργία complex queries, data abstractions και reports
 • Εμπειρία σε performance tuning σε SQL queries
 • Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Η εταιρία προσφέρει:

 • Aνταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων,
 • Πρόσθετη ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση,
 • Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας,
 • Δυνατότητες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους με e-mail στο [email protected]

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2103422290.

H B-logica αναζητεί Delphi developers για την ανάπτυξη λογισμικού

Περιγραφή θέσης:

 • Ανάπτυξη σε περιβάλλον εργασίας RAD Delphi XE7 and above
 • Χρήση βιβλιοθήκης VCL της DevExpress
 • Χρήση της MsSQL ως βάση δεδομένων. Ανάπτυξη store procedures and Functions.
 • Συμμετοχή σε ομάδα ανάπτυξης και χρήση συστημάτων παρακολούθησης issues

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:

 • Εμπειρία προγραμματισμού σε Delphi (>2 έτη),
 • Εμπειρία προγραμματισμού σε Database Design/Programming (MS SQL Server – TSQL)    
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (άνδρες υποψήφιοι)

Πρόσθετα Επιθυμητά προσόντα:

Γνώση στα παρακάτω αντικείμενα ή μέρος αυτών:

 • Γνώση java script
 • Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

 Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων,
 • Πρόσθετη ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση,
 • Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας,
 • Δυνατότητες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 210-34.22.290.

H B-logica αναζητεί Java script / React Js web developers:

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:

 • Πολύ καλή Εμπειρία προγραμματισμού σε Java Script.
 • Καλή γνώση CSS, HTML
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (άνδρες υποψήφιοι)

Πρόσθετα Επιθυμητά προσόντα:

 • Καλή Γνώση στα παρακάτω ή σε μέρος αυτών:
 • Γνώση της βιβλιοθήκης Sencha ExtJS, καθώς και εμπειρία στο MVC
 • Γνώση React JS
 • ASP.NET Core RestAPI, με χρήση C#
 • Καλή γνώση ADO.net
 • Database Design/Programming (MS SQL Server – TSQL)
 • MSTest, NUnit
 • Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων,
 • Πρόσθετη ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση,
 • Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας,
 • Δυνατότητες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους με e-mail στο [email protected]

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2103422290.