Γνωρίστε το b-foros

Το B-foros είναι μία εφαρμογή με την οποία μπορείτε να υπολογίσετε εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα φόρους Μεταβιβάσεων, Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Διανομών και Συνενώσεων.

Επίσης, με το B-foros μπορείτε να συμπληρώσετε, αποθηκεύσετε και τυπώσετε Δηλώσεις Φόρου Δωρεών,Γονικών Παροχών, Μεταβιβάσεων και Κληρονομιών.

Το B-foros περιλαμβάνει κλίμακες από το 1998 μέχρι και σήμερα.

 • Άμεσος και εύκολος Υπολογισμός Φόρων Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Μεταβιβάσεων (περιλαμβάνεται και ο Φόρος Υπεραξίας), ΦΠΑ, Διανομών (πριν και μετά την 1/1/2006) και Συνενώσεων (πριν και μετά την 1/1/2006).
 • Αναλυτική εκτύπωση των στοιχείων υπολογισμού Φόρου.
 • Δυνατότητα χρήσης κλιμάκων και παραμέτρων για τον υπολογισμό Φόρου από το 1998 μέχρι και σήμερα (προκειμένου να υπολογιστούν φόροι προγενέστερων Γονικών Παροχών, Κληρονομιών κ.ά.).
 • Δημιουργία, συμπλήρωση, εκτύπωση και οργάνωση Δηλώσεων Φόρου Δωρεάς-Γονικής Παροχής, Μεταβιβάσεως, Κληρονομιάς καθώς και άνω των 85 Αιτήσεων, Υπεύθυνων Δηλώσεων και Εντύπων Κτηματολογίου.
 • Τήρηση Πελατολογίου ώστε να έχετε άμεσα διαθέσιμα τα στοιχεία των πελατών σε επόμενες Δηλώσεις.
 • Ευρετήριο Πελατών με δυνατότητα γρήγορης αναζήτησης.
 • Αποθήκευση όλων των Εντύπων είτε για μελλοντική χρήση είτε για τη δημιουργία νέων με παρόμοια στοιχεία (π.χ. ίδιοι πελάτες ή ίδια περιγραφή ακινήτων).
 • Δυνατότητα αλλαγής παραμέτρων και φορολογικών κλιμάκων από το χρήστη.
 • Ηλεκτρονική (on line) βοήθεια.

Άμεσος και εύκολος Υπολογισμός Φόρων

 • Κληρονομιών
 • Δωρεών
 • Γονικών Παροχών
 • Μεταβιβάσεων
 • Διανομών (πριν και μετά την 1/1/2006)
 • Συνενώσεων (πριν και μετά την 1/1/2006)

Οργάνωση, εύκολη και γρήγορη συμπλήρωση και εκτύπωση:

 • Δηλώσεων Φόρου
 • Αιτήσεων
 • Υπεύθυνων Δηλώσεων
 • Εντύπων Κτηματολογίου

Το B-foros περιλαμβάνει συντελεστές από το 1998 μέχρι σήμερα.

Για το B-foros δίνεται ετήσια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση περιλαμβάνει τις νέες εκδόσεις, που θα ανακοινωθούν εάν αλλάξει η Φορολογία Κεφαλαίου, καθώς και τηλεφωνική υποστήριξη για την λειτουργία του προγράμματος κατά τις εργάσιμες ώρες.

Άδεια Χρήσης

150

ΑΓΟΡΑ

Πρόσθετη Άδεια Χρήσης

52,50

Συμβόλαιο Συντήρησης

50

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. και οι συνθέσεις των εκδόσεων μπορεί να αλλάξουνστο μέλλον χωρίς προειδοποίηση.

Συμβόλαιο συντήρησης

 • Tο ετήσιο κόστος συντήρησης του B-foros ανέρχεται σε 50€ πλέον Φ.Π.Α.
 • Σημειώνεται ότι όταν το B-foros αποτελεί τμήμα του Β-symbolaio iv suite, καλύπτεται από την συντήρηση αυτού.
 • Αν αποτελεί τμήμα του B-maps IV ή B-symbolaio το κόστος μειώνεται σε 20€.
Οι προδιαγραφές που απαιτούνται για τον server είναι:
 • CPU: i3 (προτείνεται i5 και ανώτερο)
 • RAM: 4GB (προτείνεται 8GB για 64-bit συστήματα)
 • HDD: ελεύθερος χώρος μεγαλύτερος από 30GB
 • OS: Windows 7 (προτείνεται Windows 10 64-bit)
 • Monitor Analysis: 1024×768 (προτείνεται 1280×1024)
Προδιαγραφές για τους υπολογιστές των χρηστών (clients):
 • CPU: i3 (προτείνεται i5)
 • RAM: 2GB (προτείνεται 4GB)
 • HDD: ελεύθερος χώρος 30GB
 • OS: Windows 7
 • Monitor Analysis: 1024×768 (προτείνεται 1280×1024)