Εταιρικό Προφίλ

Η B-logica ιδρύθηκε το 1993 και εδρεύει σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Αθήνα. Δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη λογισμικού και υποστήριξη των προϊόντων της, στους παρακάτω τομείς:

Νομικών Υπηρεσιών Τραπεζών και μεγάλων εταιρειών και οργανισμών

  • Μεγαλύτερες εγκαταστάσεις σε Eurobank και Alpha Bank.

Φορολογία Κεφαλαίου – Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων.

  • Κορυφαία συστήματα για την φορολογική διαχείριση ακινήτων. Ανάμεσα στους χρήστες συγκαταλέγονται όλες οι συστημικές Τράπεζες κ.α., Ελεγκτικές εταιρείες (PWC, Deloitte κλπ.), εταιρείες με ακίνητη περιουσία (ΟΤΕ estate, εταιρείες leasing,..), Δήμοι, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, μεσίτες και >85% των συμβολαιογράφων της χώρας.
  • Ανάμεσα στους χρήστες η Α.Α.Δ.Ε. τόσο για εσωτερική χρήση όσο και για την έκδοση των ετησίων εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ που αποστέλλονται στους πολίτες.

Συμβολαιογράφων

  • Κατέχει ηγετική θέση στο χώρο των Συμβολαιογράφων αφού τα προγράμματά μας χρησιμοποιούνται από το 85% και πλέον των συμβολαιογράφων της χώρας. 

Μετά από 20 χρόνια, διαθέτοντας άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό με πολυετή εμπειρία στην ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση εξειδικευμένων λύσεων λογισμικού, βαθιά γνώση του αντικειμένου στους τομείς που δραστηριοποιείται και την κατάλληλη υποδομή είναι σε θέση να αναλάβει οποιουδήποτε μεγέθους έργο πληροφορικής.

Περισσότερα στοιχεία επικοινωνίας