Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο κατά την διάρκεια της ανάλυσης και υλοποίησης ενός νέου έργου όσο κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης των τελικών χρηστών στο παραγόμενο λογισμικό.

Τα στελέχη της εταιρείας μας διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και βαθιά γνώση του αντικειμένου στους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία, υψηλή ικανότητα επικοινωνίας, κριτικής σκέψης και ανάλυσης, είναι σε θέση να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο κατά την διάρκεια της ανάλυσης και υλοποίησης ενός νέου έργου όσο κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης των τελικών χρηστών με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικείωση και αξιοποίηση των λειτουργιών που περιλαμβάνονται στο παραγόμενο λογισμικό.

30ετή εμπειρία σε θέματα οργάνωσης νομικών υπηρεσιών

Η B-logica με την 30ετή εμπειρία που διαθέτει σε θέματα οργάνωσης νομικών υπηρεσιών, είναι σε θέση να παρέχει συμβουλές για την υλοποίηση εξειδικευμένων λύσεων σε Νομικές Υπηρεσίες Τραπεζών, οργανισμών, εταιρειών, δημόσιων υπηρεσιών που καλύπτουν κάθε φάσμα της λειτουργίας τους.

Φορολογία Κεφαλαίου & Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων

Ένας άλλος τομέας που, κατ’ εξοχήν, ειδικεύεται η εταιρεία μας, είναι ο τομέας της Πολυετή εμπειρία στην Φορολογία Κεφαλαίου και ειδικότερα των Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων. Εχουμε εμπλακεί στην υλοποίηση των έργων του Υπουργείου Οικονομικών (ΕΤΑΚ, ΕΝΦΙΑ) παρέχοντας την χρήση της Βάσης Δεδομένων στα συστήματα του Υπουργείου για τον υπολογισμό των παραπάνω φόρων, ενώ υποστηρίζουμε το 80% και πλέον των συμβολαιογραφων – χρηστών των προγραμμάτων μας.

Η B-logica διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στην φορολογία κεφαλαίου και αποτελεί αξιόπιστο συνεργάτη στην προσφορά επαγγελματικών λύσεων και υπηρεσιών στον υπολογισμό των αντικειμενικών αξιών ακινήτων Ελλάδας.

Αντικειμενικές Αξίες για μεγάλα χαρτοφυλάκια

Η εταιρεία μας, παρέχει και Υπηρεσίες Υπολογισμού αντικειμενικών αξιών για μεγάλα χαρτοφυλάκια ακινήτων.