Συμβόλαια Συντήρησης

Συμβόλαια Συντήρησης, για όσες εφαρμογές της B-logica διαθέτετε.

H B-logica προσφέρει την δυνατότητα σύναψης Συμβολαίου Συντήρησης σε όλους τους πελάτες της, για όλες τις desktop εφαρμογές της. Μετά τη λήξη της εγγύησης που συνοδεύει κάθε εφαρμογή, προκειμένου να αποκτήσετε μελλοντικές αναβαθμίσεις αλλά και να έχετε τηλεφωνική υποστήριξη για όποιο θέμα τυχόν προκύψει κατά την χρήση της, μπορείτε να προμηθευτείτε Συμβόλαιο Συντήρησης, συγκεκριμένης διάρκειας και για όσες εφαρμογές της B-logica διαθέτετε.

Καλύψεις Συμβολαίου

Για την χρονική διάρκεια που ισχύει, αποκτώντας Συμβόλαιο Συντήρησης έχετε τις παρακάτω παροχές στις εφαρμογές που καλύπτονται από αυτό:

  • Άμεση Τηλεφωνική Υποστήριξη για οποιοδήποτε θέμα, πρόβλημα ή απορία έχετε κατά την χρήση των εφαρμογών. Η τηλεφωνική υποστήριξη παρέχεται από Δευτέρα-Παρασκευή από τις 9:00πμ μέχρι τις 5:00μμ εκτός των επισήμων αργιών. ‘
  • Ολες τις διορθωτικές εκδόσεις και τις αναβαθμίσεις που θα κυκλοφορήσουν για τις εφαρμογές αυτές και για τις συγκεκριμένες εκδόσεις που έχετε προμηθευτεί.

Τι δεν καλύπτει

Στις καλύψεις των Συμβολαίων Συντήρησης δεν περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

  • Επισκέψεις τεχνικού στα γραφεία σας για οποιοδήποτε θέμα.
  • Τυχόν έξοδα συσκευασίας και αποστολής.
  • Εκπαίδευση μέσω τηλεφώνου.
  • Τηλεφωνική υποστήριξη για προβλήματα άσχετα με τις εφαρμογές που έχετε προμηθευτεί.
  • Αναβαθμίσεις διαφορετικής έκδοσης εφαρμογής (π.χ. Πανδέκτης Office--> Πανδέκτης Professional).

Χρονική διάρκεια

Ανάλογα με την εφαρμογή μπορείτε να επιλέξετε Συμβόλαιο Συντήρησης 12μηνης, 24μηνης ή 36μηνης διάρκειας

Ειδικότερα στην εφαρμογή B-maps έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε ετήσιοδιετές ή τριετές συμβόλαιο, το οποίο λήγει πάντα την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους του επόμενου ή του μεθεπόμενου αντίστοιχα.

Κόστος

Το κόστος ενός Συμβολαίου Συντήρησης εξαρτάται τόσο από την χρονική διάρκεια του όσο και από την εφαρμογή ή εφαρμογές που καλύπτει καθώς και τον αριθμό αδειών χρήσης της κάθε μίας.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην αντίστοιχη σελίδα του site της εφαρμογής που σας ενδιαφέρει ή τηλεφωνήστε στο Τμήμα Πωλήσεων (210-34.22.290) της εταιρείας.