Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΕΣΠΑ 2014-2020

eΠανδέκτης

Νομικές Υπηρεσίες τραπεζών & οργανισμών

 • Ο eΠανδέκτης είναι Web based σύστημα οργάνωσης νομικών υπηρεσιών. Ενσωματώνει λειτουργίες Work Flow, GIS, document managment, User Access level, καθώς και δυνατότητα διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα του οργανισμου-πελάτη. Διατίθεται OnPremises και SaaS.
 • Η μεγαλύτερη εγκατάσταση στην Ελλάδα σε Νομική Υπηρεσία τράπεζας με 1300 on line χρήστες.
eaxies.gr

Αντικειμενικές Αξίες στο cloud & web services

 • eaxies.gr: Διαδικτυακή πλατφόρμα (cloud) Υπολογισμού αντικειμενικών αξιών ακινήτων. Η Βάση δεδομένων του χρησιμοποιείται απο το Υπ. Οικονομικών για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ καθώς και απο το 85% των συμβολαιογράφων της χώρας.
 • eaxies web services: Μαζικός Υπολογισμός Αντικειμενικών ή ενδεικτικών αξιών ακινήτων, Γεωγραφικός εντοπισμός

Οργάνωση Συμβολαιογραφείων

 • Το B-symbolaio αυτοματοποιεί όλο το φάσμα των εργασιών ενός συμβολαιογραφείου.
 • Συνεργάζεται με τα προγράμματα B-maps και B-foros αποτελώντας το κύριο πρόγραμμα της σουίτας B-symbolaio Suite.
 • Χρησιμοποιείται από το 85% των συμβολαιογράφων της χώρας από το 1993.

Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων

 • Το B-maps αποτελεί την επαγγελματική λύση για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας οποιουδήποτε ακινήτου υπόκειται στο σύστημα Αντικειμενικού προσδιορισμού.
 • Το Β-maps Φορολογική Διαχείριση αποτελεί το κορυφαίο σύστημα Φορολογικής Διαχείρισης Ακινήτων που απευθύνεται σε πελάτες με μεγάλη Ακίνητη περιουσία και απαιτήσεις διαχείρισης των ακινήτων τους.
B-foros - Υπολογισμός Φορολογίας Κεφαλαίου & Διαχείριση Δηλώσεων

Υπολογισμός Φορολογίας Κεφαλαίου & Διαχείριση Δηλώσεων

 • Υπολογισμός φόρων Μεταβιβάσεων, Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Διανομών και Συνενώσεων.
 • Συμπλήρωση και ΔΙαχείριση Δηλώσεων Φόρου Δωρεών, Γονικών Παροχών, Μεταβιβάσεων και Κληρονομιών καθώς και 90 άλλων που περιλαμβάνουν Αιτήσεις,
 • Υπεύθυνες Δηλώσεις και Έντυπα Κτηματολογίου.