Γνωρίστε το b-symbolaio

Το B-symbolaio είναι η πληρέστερη εφαρμογή για την οργάνωση Συμβολαιογραφείων.

Το B-symbolaio είναι εδώ και 27 χρόνια η πληρέστερη εφαρμογή για την οργάνωση Συμβολαιογραφείων.

Το κορυφαίο πρόγραμμα για συμβολαιογράφους χρησιμοποιείται σήμερα σε περισσότερα από 2.500 Συμβολαιογραφεία και αποτελείται από ένα σύνολο επιμέρους υποσυστημάτων που ολοκληρώνονται σε μία πλήρη λύση οργάνωσης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των εργασιών ενός συμβολαιογραφείου.

Λειτουργικά χαρακτηριστικά

Το B-symbolaio suite αυτοματοποιεί το μεγαλύτερο φάσμα των εργασιών ενός συμβολαιογραφείου ενσωματώνοντας λειτουργίες όπως:

 • Καταχώρηση πληροφοριών πελατών και συμβολαίων,
 • Δημιουργία δηλώσεων και αιτήσεων,
 • Υπολογισμός φόρου,
 • Υπολογισμός αντικειμενικής αξίας,
 • Υπολογισμός λογαριασμού συμβολαίου,
 • Δημιουργία συμβολαίων βάσει υποδειγμάτων,
 • Εκτύπωση καταστάσεων,
 • Καταχώρηση ραντεβού και ενεργειών,
 • Εκτύπωση τιμολογίων και καταγραφή Εσόδων-Εξόδων,
 • Ενσωμάτωση ψηφιακής υπογραφής,

καθώς και πλήθος άλλων καθημερινών λειτουργιών* που διευκολύνουν και μειώνουν σημαντικά τον κόπο και τον χρόνο τόσο του συμβολαιογράφου όσο και των συνεργατών του.

Υποστήριξη

Πέραν των λειτουργιών της εφαρμογής, σημαντικό ρόλο στην διευκόλυνση της καθημερινής δουλειάς του συμβολαιογράφου παίζει η υψηλού επιπέδου τηλεφωνική ή/και απομακρυσμένη υποστήριξη* σε πλήθος θεμάτων (τεχνικά, αντικειμενικές αξίες, έσοδα-έξοδα, συστάσεις εταιρειών, υπολογισμός φόρων, κ.λπ.) που παρέχεται από εξειδικευμένα και με πολυετή εμπειρία στελέχη της B-logica.

Επιπρόσθετα, μέσω ειδικής ενημερωτικής οn-line πρώτης σελίδας του προγράμματος*, παρέχεται καθημερινά ενημέρωση για συμβολαιογραφικά θέματα, ειδήσεις, εγκυκλίους, ΦΕΚ και ΠΟΛ που αφορούν άμεσα τον συμβολαιογραφικό κόσμο.

Οι συχνές, μέσω Internet*, αναβαθμίσεις του προγράμματος συμβάλλουν στην άμεση ενημέρωση των υποσυστημάτων του, ενσωματώνοντας έγκαιρα τις πιο πρόσφατες αλλαγές νόμων, αποφάσεων και εγκυκλίων.

* Για την ορθή χρήση του συστήματος, την αυτόματη ενημέρωσή του και την απομακρυσμένη υποστήριξή του, απαιτείται η ύπαρξη σύνδεσης Internet.

B-maps

Το B-maps αποτελεί σημαντικό τμήμα του B-symbolaio suite με το οποίο υπολογίζετε με ταχύτητα, αξιοπιστία και ακρίβεια τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων.

Το B-maps διαθέτει χάρτες αντικειμενικών, εμπλουτισμένους, επεξεργασμένους, ενημερωμένους και γεωαναφερόμενους. Το B-maps αντλεί τις τιμές συντελεστών αντικειμενικών αξιών από τους servers της B-logica στο cloud (Microsoft Azure*). Σε περίπτωση αλλαγής των αντικειμενικών αξιών από το Υπουργείο Οικονομικών, η B-logica ενημερώνει τους servers της και ο χρήστης έχει άμεσα τις νέες τιμές, χωρίς να απαιτείται καμία αναβάθμιση του προγράμματος.

To B-maps κάνει χρήση της βάσης δεδομένων αντικειμενικών αξιών της B-logica, το υψηλό επίπεδο ακρίβειας της οποίας πιστοποιείται από την χρήση της από:

 • Το 85% των Συμβολαιογράφων όλης της χώρας
 • Το Υπουργείο Οικονομικών (Υπολογισμός ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
 • Τράπεζες, εταιρείες με ακίνητη περιουσία, λογιστές, πολιτικούς μηχανικούς, μεσίτες κλπ.

καθώς, και από την ενσωμάτωσή της ως υπηρεσία (web service) σε προγράμματα εταιρειών software που εξειδικεύονται στον χώρο των πολιτικών μηχανικών και λογιστών.

Μπορείτε να δείτε τις κυριότερες λειτουργίες της εφαρμογής εδώ ή να κλείσετε ένα ραντεβού για να σας δείξουμε τις δυνατότητες του προγράμματος είτε στα γραφεία μας είτε με απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω Ιnternet από τον υπολογιστή σας.

Οργάνωση Πελατών και Συμβολαίων

Στο B-symbolaio περιλαμβάνονται δύο κύρια ευρετήρια (και πολλά βοηθητικά) για την εύκολη και ταχύτερη ανεύρεση οποιασδήποτε πληροφορίας χρειαστείτε.

Με την βοήθεια των ευρετηρίων Συμβολαίων και Προσώπων και των ενσωματωμένων λειτουργιών ταξινόμησης, αναζήτησης, ομαδοποίησης, μπορείτε να βρείτε πολύ γρήγορα π.χ. ένα συμβόλαιο πληκτρολογώντας τον αριθμό του ή την ημερομηνία καταχώρησής του ή έναν συμβαλλόμενο πληκτρολογώντας τα αρχικά γράμματα του επωνύμου του ή μέρος του αριθμού τηλεφώνου του.

Με τη ομαδοποίηση ανά στήλη ευρετηρίου μπορείτε να έχετε π.χ. την αξία Συμβολαίων συγκεκριμένων πράξεων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και αυτό να το προβάλλετε ως στατιστική μπάρα ή πίτα κλπ.

Καταχώρηση και Προβολή πληροφοριών
Στη καρτέλα του συμβολαίου ή του προσώπου καταχωρούνται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη σύνταξη δηλώσεων, του συμβολαίου, της οικονομικής ανάλυσης και γενικά όλων των εντύπων που θα χρησιμοποιήσετε για την διεκπεραίωση μιας συμβολαιογραφικής πράξης.

Επίσης με την άπαξ καταχώρηση των πληροφοριών εξοικονομείτε πολύτιμο χρόνο αφού δεν χρειάζεται να τις πληκτρολογήσετε ξανά σε κανένα άλλο έντυπο, κείμενο ή δήλωση θα συντάξετε. Έτσι, π.χ., τα στοιχεία των συμβαλλομένων που έχετε καταχωρήσει στις καρτέλες τους, συμπληρώνονται αυτόματα στις Δηλώσεις Φόρου, στα Φύλλα Υπολογισμού, στα έντυπα Κτηματολογίου, στις Αιτήσεις, στις Υπεύθυνες Δηλώσεις, στο Συμβόλαιο, στις αποδείξεις και στα τιμολόγια, στο Βιβλίο Συμβαλλομένων και σε όποια άλλη κατάσταση του προγράμματος χρειάζονται.
Άμεσος υπολογισμός οικονομικών συμβολαίων

Σε κάθε καρτέλα συμβολαίου, πέρα από τις υπόλοιπες πληροφορίες μπορείτε να δείτε άμεσα την οικονομική ανάλυση του συμβολαίου. Το μόνο που πρέπει να πληκτρολογήσετε είναι την Συμβολαιογραφική Πράξη, την αξία (αν έχει), τα φύλλα και τα αντίγραφα.

Το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα το κόστος του συμβολαίου ενώ προβάλλει σε ειδική οθόνη την πλήρη ανάλυση όπως τα δικαιώματα συμβολαιογράφου, τα Αντίγραφα, το Μεγαρόσημο, τις Δηλώσεις και Περιλήψεις, τα δικαιώματα υποθηκοφυλακείου κ.λπ., Με αυτόν τον τρόπο ενημερώνετε άμεσα και με ακρίβεια τους πελάτες σας για το συνολικό κόστος, συμπληρώνετε την οικονομική ανάλυση στο κείμενο του συμβολαίου και τα έχετε ανά πάσα στιγμή έτοιμα για οποιαδήποτε άλλη χρήση (π.χ. σε περίπτωση ελέγχου).

Για τις συμβολαιογραφικές εταιρείες Διαχείριση Συνολικών Οικονομικών καταστάσεων για την εταιρεία.

Συμπλήρωση Αιτήσεων, Υπεύθυνων Δηλώσεων και Εντύπων Κτηματολογίου

Στο B-symbolaio iv μπορείτε να συμπληρώσετε και να τυπώσετε πάνω από 85 αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και έντυπα Κτηματολογίου εύκολα και γρήγορα.

Η προβολή του εντύπου στην οθόνη, η αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων των συμβαλλομένων και η επιλογή (αντί για πληκτρολόγηση) ορισμένων στοιχείων από βοηθητικά αρχεία (π.χ. Δ.Ο.Υ., πόλεις, κ.λπ.) επιταχύνει σημαντικά την διαδικασία συμπλήρωσης της δήλωσης ή του εντύπου.

Τα ευρετήρια με τις λειτουργίες της ταξινόμησης και αναζήτησης σας διευκολύνουν να βρείτε μία δήλωση ή έντυπο που αφήσατε στη μέση ή που θέλετε να το δείτε ή να τυπώσετε.

Οι εκτυπώσεις γίνονται είτε σε απλό χαρτί μεγέθους Α4 ή και σε μορφή (PDF), αν θελήσετε να στείλετε με ασφάλεια τη δήλωση ή το έντυπο με e-mail. Περιλαμβάνονται δηλώσεις και αιτήσεις προς τις Δ.Ο.Υ, προς τον Δήμο, προς Υποθηκοφυλακείο, προς Γραφείο Κτηματογράφησης, προς Κτηματολογικό Γραφείο, προς Γραφείο Τήρησης Κτηματολογίου Πρωτευούσης, προς Ειρηνοδικείο, προς την Περιφέρεια και προς το Συμβολαιογράφο.

Φορολογία Κεφαλαίου (Δηλώσεις & υπολογισμός φόρων)

Με το πρόγραμμα μπορείτε να υπολογίσετε τους φόρους και να συμπληρώσετε τα αντίστοιχα έντυπα:

 • Άμεσος και εύκολος Υπολογισμός Φόρων Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Μεταβιβάσεων (περιλαμβάνεται και ο Φόρος Υπεραξίας), ΦΠΑ, Διανομών (πριν και μετά την 1/1/2006) και Συνενώσεων (πριν και μετά την 1/1/2006).
 • Αναλυτική εκτύπωση των στοιχείων υπολογισμού Φόρου.
 • Δυνατότητα χρήσης κλιμάκων και παραμέτρων για τον υπολογισμό Φόρου από το 1998 μέχρι και σήμερα (προκειμένου να υπολογιστούν φόροι προγενέστερων Γονικών Παροχών, Κληρονομιών κ.ά.).
 • Εύκολη δημιουργία των Δηλώσεων Φόρου (εξωτερικά φύλλα). Συμπλήρωση των Δηλώσεων Δωρεάς-Γονικής Παροχής, Μεταβιβάσεως, Κληρονομιάς και επίσημη εκτύπωσή τους σε χαρτί Α4.
 • Τήρηση Πελατολογίου ώστε να έχετε άμεσα διαθέσιμα τα στοιχεία των πελατών σε επόμενες Δηλώσεις.
 • Ευρετήριο Πελατών με δυνατότητα γρήγορης αναζήτησης.
 • Αποθήκευση των Δηλώσεων Φόρου είτε για μελλοντική χρήση είτε για τη δημιουργία άλλων Δηλώσεων με παρόμοια στοιχεία (π.χ. ίδιοι πελάτες ή ίδια περιγραφή ακινήτων).
Σύνταξη συμβολαίων σε λίγα λεπτά

Το πρόγραμμα B-symbolaio διαθέτει πάνω από 350 υποδείγματα καλύπτοντας πάνω από το 80% των συμβολαιογραφικών πράξεων.

Η χρήση υποδείγματος, μαζί με τη σύνδεση του προγράμματος με το Microsoft Word, την αυτόματη μορφοποίηση του κειμένου σε συμβολαιογραφικό στυλ, την συμπλήρωση των στοιχείων του συμβολαιογράφου και των συμβαλλομένων και την αυτόματη αλλαγή καταλήξεων ανάλογα με το πλήθος και το γένος των συμβαλλομένων, καθιστά τη σύνταξη συμβολαίων κυριολεκτικά παιχνίδι και υπόθεση μερικών λεπτών, τουλάχιστον για τα “μικρά” συμβόλαια.

Έτοιμες Καταστάσεις

Συμπληρώνοντας λίγα στοιχεία σε κάθε συμβόλαιο έχετε έτοιμες όλες τις καταστάσεις που πρέπει να διατηρείτε ή να αποστέλλετε σε διάφορους φορείς και υπηρεσίες, γλυτώνοντας πολλές ώρες κάθε μήνα για τη συμπλήρωση και υπολογισμό τους. Έτσι, π.χ., στο τέλος κάθε μήνα έχετε έτοιμες τις καταστάσεις όπως τη μηνιαία Στατιστική και την κατάσταση Έσοδων-Έξοδων και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τις τυπώσετε.

Μηχανή αναζήτησης

Μηχανή αναζήτησης του B-symbolaio iv χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Full Text Search: Πληκτρολογείτε μερικούς χαρακτήρες και το B-symbolaio iv θα αναζητήσει την πληροφορία σε όλα τα έγγραφα (word κείμενα, Pdf, Excel) και σε όλες τις καρτέλες της Βάσης Δεδομένων του λογισμικού. Τα αποτελέσματα προβάλλονται σε ευρετήριο και γίνεται εμφάνιση του εγγράφου που βρέθηκε η πληροφορία με δυνατότητα Προηγούμενου και Επόμενου μέσα στο έγγραφο.

Ενέργειες & Ημερολόγιο

Καταχώρηση των ενεργειών του χρήστη που πραγματοποιούνται ανά συμβόλαιο. Σύνδεση με πρόσωπα συμβολαίου. Καταχώρηση χρόνου ενασχόλησης με αυτόματο χρονόμετρο ή manually. Ενέργειες συνδέονται με συμβόλαια, πρόσωπα.

Ημερολόγιο: Αυτόματη εμφάνιση στοιχείων συμβολαίων, ενεργειών και προγραμματισμένων ενεργειών σε Ημερολόγιο για τους εμπλεκόμενους συνεργάτες. Συνολική εμφάνιση υποχρεώσεων γραφείου σε συνεργάτες με δικαίωμα. Καταχώρηση προσωπικών γεγονότων. Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω Google calendar. Υπενθύμιση των ενεργειών του ημερολογίου σε επιλεγμένο χρόνο.

Σύνδεση με Smart phones & Tablets.

Εμφάνιση και Υπενθύμιση ενεργειών σε iPad & iPhone, Android tablets & smartphones μέσω Google Calendar.

Ενημέρωση 1ης σελίδας (On-line)

Στην πρώτη σελίδα του προγράμματος καθημερινά αναρτώνται όλες οι αλλαγές σε ΦΕΚ, ΠΟΛ, εγκυκλίους αλλά και αποφάσεις της Συντονιστικής και των συμβολαιογραφικών συλλόγων που αφορούν τους συμβολαιογράφους.

Έσοδα - Έξοδα

Στο B-symbolaio ενσωματώνεται ολοκληρωμένη εφαρμογή Εσόδων – Εξόδων με την οποία μπορείτε να εκδίδετε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για τους πελάτες σας, να καταχωρείτε τα τιμολόγια των προμηθευτών σας, να τυπώνετε τις καταστάσεις Εσόδων – Εξόδων, να τυπώνετε τις Περιοδικές και Εκκαθαριστικές Δηλώσεις ΦΠΑ, να παρακολουθείτε το ΦΠΑ κάθε μήνα, κ.λπ.

Οι περισσότερες πληροφορίες για τους υπολογισμούς και τις εκτυπώσεις προέρχονται από στοιχεία που ήδη έχετε καταχωρήσει στο B-symbolaio με αποτέλεσμα οι παραπάνω λογιστικές εργασίες του Συμβολαιογραφείου ή του λογιστή – συνεργάτη να γίνονται πολύ γρηγορότερα και με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια.

 • Υπολογισμός όλων των εσόδων συμβολαίων για συγκεκριμένο διάστημα με ένα κλικ.
 • Εκτύπωση τιμολογίων και αποδείξεων χωρίς την ανάγκη ύπαρξης μπλoκ.
 • Εκτύπωση βιβλίου εσόδων-εξόδων (Αναλυτική, Μηνιαία, Τριμηνιαία, Συγκεντρωτική ημέρας).
 • Δυνατότητα εξαγωγής σε Excel ή Acrobat (pdf).
 • Δημιουργία περιοδικής δήλωσης με μία κίνηση και αποστολή απευθείας στο gsis.gr.
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών (ΜΥΦ), εξαγωγή σε XML για ανέβασμα στο gsis.gr
 • Δυνατότητα παρακολούθησης της οικονομικής πορείας του γραφείου (Διαγράμματα).
Ορισμός & Δικαιώματα χρηστών

Ορισμός ρόλων με τα επιθυμητά επίπεδα πρόσβασης (προβολή, εισαγωγή, επεξεργασία, διαγραφή στοιχείων). Ανάθεση ρόλου στους χρήστες.

Ιστορικότητα

Δυνατότητα ελέγχου αλλαγών σε όλα τα στοιχεία της βάσης δεδομένων. Ποιος, πότε τι αλλαγή έκανε.

Πολλαπλά Αρχεία Συμβολαιογράφων
 • Διαχείριση πολλαπλών Αρχείων Συμβολαιογράφων
 • Δυνατότητα αλλαγής αρχείου μέσα από το πρόγραμμα
Βοηθητικά αρχεία

Στο B-symbolaio περιλαμβάνονται πλήθος βοηθητικών αρχείων που βοηθούν στην ταχύτερη συμπλήρωση επαναλαμβανόμενων πεδίων (πόλεων, επαγγελμάτων, εφοριών, κ.λπ.).

Έτσι, π.χ., εισάγοντας μία φορά μία πόλη ή ένα επάγγελμα μπορείτε να τα συμπληρώνετε πολύ γρήγορα, σε επόμενες καταχωρήσεις προσώπων ή συμβολαίων, αναζητώντας τα και επιλέγοντάς τα από την αντίστοιχη λίστα με τις πόλεις ή τα επαγγέλματα.

Βοηθητικές λειτουργίες
 • Ενσωμάτωση προγράμματος απομακρυσμένης βοήθειας.
 • Υπολογισμός τόκων υπερημερίας με ενδιάμεσες χρεώσεις /πιστώσεις για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.
 • Δημιουργία-ανάκτηση αντιγράφων ασφαλείας.
 • Ηλεκτρονική βοήθεια σε κάθε οθόνη.
 • Αυτόματες αναβαθμίσεις μέσω Internet.
Παραμετροποίηση

Το B-symbolaio διαθέτει πλήθος παραμέτρων προκειμένου να προσαρμόσετε το πρόγραμμα όπως εσείς θέλετε. Παραμετροποίηση Εσόδων-Εξόδων, Ρυθμίσεις ψηφιακής υπογραφής, Προσθαφαίρεση στηλών και αυξομείωση γραμματοσειρών στα ευρετήρια.

Π.χ. Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση του προγράμματος επιλέγοντας ένα από τα 50 θέματα (skins) που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, να αυξομειώσετε μαζικά την γραμματοσειρά σε όλες τις οθόνες του προγράμματος, να αλλάξετε τις παραμέτρους οικονομικών και καταστάσεων, τη σειρά και τον τρόπο εμφάνισης στοιχείων συμβαλλομένων στο κείμενο, κ.λπ.

Ασφάλεια δεδομένων

Για την ασφάλεια των δεδομένων που καταχωρείτε, η εφαρμογή διαθέτει πρόγραμμα δημιουργίας και ανάκτησης αντιγράφων ασφαλείας καθώς και πρόγραμμα επισκευής προβληματικών αρχείων.

Υποστήριξη

Πέραν του εκτενέστατου ηλεκτρονικού αρχείου βοήθειας που περιλαμβάνεται σε όλες τις εφαρμογές της εταιρείας, η B-logica διαθέτει πολυάριθμη, έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα help desk, τεχνικών και εξωτερικών συνεργατών για την εκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη αλλά και τη σωστή και άμεση ενημέρωση της εφαρμογής.

Για την όσο το δυνατόν πιο άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και αποριών, για εκπαίδευση και επίδειξη συγκεκριμένων λειτουργιών της εφαρμογής, η B-logica χρησιμοποιεί την επαγγελματική έκδοση του πλέον γνωστού και ασφαλούς προγράμματος απομακρυσμένης διαχείρισης υπολογιστων, Teamviewer.

Λειτουργικά χαρακτηριστικά B-symbolaio iv
 StandardAdvancedEnterprise
Συμβόλαια. Πλήρης καταχώρηση στοιχείων Συμβολαίων (Συμβαλλόμενοι, εμπλεκόμενοι, έγγραφα, οικονομικά, παραστατικά*, ενέργειες* )
Πελατολόγιο. Πλήρης καταχώρηση στοιχείων Πελατών. Σύνδεση με συμβόλαια, έγγραφα, παραστατικά*, ενέργειες*.
Υποδείγματα συμβολαίων για μεγάλο αριθμό συμβολαιογραφικών πράξεων με αυτόματη αλλαγή καταλήξεων.
Συνολικά Ευρετήρια Υποθέσεων, Προσώπων, Ενεργειών κλπ. Εμφάνιση όλων των Συμβολαίων, Ενεργειών, Προσώπων και λοιπών οντοτήτων.
Συνεργάτες Δικηγόροι, Δικαστικοί Επιμελητές και λοιπά εμπλεκόμενα πρόσωπα. Καταχώρηση όλων των προσώπων που σχετίζονται με το γραφείο. Σύνδεση με συμβόλαια, ενέργειες
Σύνθετες λειτουργίες Ευρετηρίων Ομαδοποιήσεις, Αναζητήσεις,
Reports Εξαγωγή όλων των παραπάνω ευρετηρίων σε excel.
Έσοδα - Έξοδα (b-esoda). Β-symbolaio IV και myData. Η νέα επέκταση του module Έσοδα – Έξοδα B-symbolaio IV (για συντομία b–esoda), δημιουργήθηκε έτσι ώστε να αυτοματοποιεί την διαδικασία δημιουργίας και αποστολής / παραλαβής παραστατικών προς και από το MyData καθώς και διαχείρισης των (χαρακτηρισμοί παραστατικών MyData, ενημερώσεις τοπικού βιβλίου Εσόδων – Εξόδων κλπ.)
Δηλώσεις - Αιτήσεις. Ειδικό σύστημα διαχείρισης και συμπλήρωσης 58 δηλώσεων και αιτήσεων Προς Δήμους, Υποθηκοφυλακεία, Γραφεία Κτηματογράφησης, Κτηματολογικά Γραφεία, Γρ. Τήρησης Κτηματολογίου Πρωτευούσης, Ειρηνοδικεία, Περιφέρειες, Συμβολαιογράφους.
Υπεύθυνες Δηλώσεις και Αιτήσεις σε μορφή MS Word
Οικονομικά. Αναλυτική κατάσταση Οικονομικών στοιχείων συμβολαίων. Διαχείριση Τραπεζικών - Κρατικών. Αλληλογραφία προς Δ.Ο.Υ. Παρακολούθηση οικονομικών στοιχείων γραφείου. Δυνατότητα χρονοχρέωσης. Αυτόματος υπολογισμός ποσών. Παρακολούθηση υπολοίπων πελάτη.
Στατιστική Συμβολαίων Βιβλίο Συμβαλλομένων. Κατάσταση Διαθηκών.
Ψηφιακή υπογραφή σε όλα τα έντυπα του προγράμματος.
Σάρωση εγγράφων. Πρόγραμμα σάρωσης εγγράφων και αυτόματης ενσωμάτωσης τους στο πρόγραμμα. Σύνδεση με συμβόλαια και πρόσωπα.
Πλειστηριασμοί. Καταχώρηση στοιχείων πλειστηριασμών για την παρακολούθηση της πορείας τους • Περιουσιακά στοιχεία. Αναγγελίες.
On-line Ενημέρωση. Προβολή ΦΕΚ, ΠΟΛ, ανακοινώσεων Συλλόγων και οργανισμών, Ειδήσεων που ενδιαφέρουν τους συμβολαιογράφους.
Ενέργειες. Καταχώρηση των ενεργειών του χρήστη που πραγματοποιούνται ανά συμβόλαιο. Σύνδεση με πρόσωπα συμβολαίου. Καταχώρηση χρόνου ενασχόλησης με αυτόματο χρονόμετρο ή manually.
Full Text Search. Αναζήτηση σε όλα τα αποθηκευμένα έγγραφα και πεδία σημειώσεων στις καρτέλες προσώπων και συμβολαίων.
Ημερολόγιο. Αυτόματη εμφάνιση στοιχείων συμβολαίων, ενεργειών και προγραμματισμένων ενεργειών σε Ημερολόγιο για τους εμπλεκόμενους συνεργάτες. Συνολική εμφάνιση υποχρεώσεων γραφείου σε συνεργάτες με δικαίωμα. Καταχώρηση προσωπικών γεγονότων.
Υπενθυμίσεις. Υπενθύμιση των ενεργειών του ημερολογίου σε επιλεγμένο χρόνο.
Σύνδεση με Smart phones & Tablets. Εμφάνιση και Υπενθύμιση ενεργειών σε ipad & iphone, Android tablets & smartphones μέσω Google calendar.
Work Flow Ενεργειών. Αυτόματη παραμετρική δημιουργία επομένων ενεργειών με αυτόματο ορισμό προθεσμιών (εργάσιμες/ημερολογιακές ημέρες, μήνες, έτη). Εμφάνιση προγραμματισμένων ενεργειών σε Ημερολόγιο και google calendar, με υπενθυμίσεις.
Παρακολούθηση έγκαιρης εκτέλεσής τους.
Έγγραφα. Σύνδεση εγγράφων οποιουδήποτε τύπου σε συμβόλαια, ενέργειες, προγραμματισμένες ενέργειες κλπ. Δυνατότητα σύνδεσης εγγράφων Dropbox και Google drive.
Φίλτρα ευρετηρίων. (ορισμός συνδυαστικών κριτηρίων σε όλα τα συνολικά ευρετήρια)
Κτηματολόγιο. Περιοχές και Στάδια. Στάδια Κτηματογράφησης, Αρμόδια γραφεία, έναρξη σταδίου, προθεσμίες, απόφαση / ανακοίνωση / ΦΕΚ.
Ορισμός χρηστών προγράμματος.
Δικαιώματα χρηστών. Ορισμός ρόλων με τα επιθυμητά επίπεδα πρόσβασης (προβολή, εισαγωγή, επεξεργασία, διαγραφή στοιχείων). Ανάθεση ρόλου στους χρήστες.
Ιστορικότητα. Δυνατότητα ελέγχου αλλαγών σε όλα τα στοιχεία της βάσης δεδομένων. Ποιος, πότε τι αλλαγή έκανε.
Πολλαπλά Αρχεία Συμβολαιογράφων. Διαχείριση πολλαπλών Αρχείων Συμβολαιογράφων. Δυνατότητα αλλαγής αρχείου μέσα από το πρόγραμμα.
Οικονομικά Συμβολαιογραφικών εταιρειών. Διαχείριση Συνολικών Οικονομικών καταστάσεων για την εταιρεία.

  Περιλαμβάνεται        Προαιρετικό        Δεν Διατίθεται

Λειτουργικά χαρακτηριστικά B-symbolaio iv Suite
 StandardAdvancedEnterprise
Συμβόλαια. Πλήρης καταχώρηση στοιχείων Συμβολαίων (Συμβαλλόμενοι, εμπλεκόμενοι, έγγραφα, οικονομικά, παραστατικά*, ενέργειες* )
Πελατολόγιο. Πλήρης καταχώρηση στοιχείων Πελατών. Σύνδεση με συμβόλαια, έγγραφα, παραστατικά*, ενέργειες*.
Υποδείγματα συμβολαίων για μεγάλο αριθμό συμβολαιογραφικών πράξεων με αυτόματη αλλαγή καταλήξεων.
Συνολικά Ευρετήρια Υποθέσεων, Προσώπων, Ενεργειών κλπ. Εμφάνιση όλων των Συμβολαίων, Ενεργειών, Προσώπων και λοιπών οντοτήτων.
Συνεργάτες Δικηγόροι, Δικαστικοί Επιμελητές και λοιπά εμπλεκόμενα πρόσωπα. Καταχώρηση όλων των προσώπων που σχετίζονται με το γραφείο. Σύνδεση με συμβόλαια, ενέργειες
Σύνθετες λειτουργίες Ευρετηρίων Ομαδοποιήσεις, Αναζητήσεις,
Reports Εξαγωγή όλων των παραπάνω ευρετηρίων σε excel.
Έσοδα - Έξοδα (b-esoda). Β-symbolaio IV και myData. Η νέα επέκταση του module Έσοδα – Έξοδα B-symbolaio IV (για συντομία b–esoda), δημιουργήθηκε έτσι ώστε να αυτοματοποιεί την διαδικασία δημιουργίας και αποστολής / παραλαβής παραστατικών προς και από το MyData καθώς και διαχείρισης των (χαρακτηρισμοί παραστατικών MyData, ενημερώσεις τοπικού βιβλίου Εσόδων – Εξόδων κλπ.)
Δηλώσεις - Αιτήσεις. Ειδικό σύστημα διαχείρισης και συμπλήρωσης 58 δηλώσεων και αιτήσεων Προς Δήμους, Υποθηκοφυλακεία, Γραφεία Κτηματογράφησης, Κτηματολογικά Γραφεία, Γρ. Τήρησης Κτηματολογίου Πρωτευούσης, Ειρηνοδικεία, Περιφέρειες, Συμβολαιογράφους.
Υπεύθυνες Δηλώσεις και Αιτήσεις σε μορφή MS Word
Οικονομικά. Αναλυτική κατάσταση Οικονομικών στοιχείων συμβολαίων. Διαχείριση Τραπεζικών - Κρατικών. Αλληλογραφία προς Δ.Ο.Υ. Παρακολούθηση οικονομικών στοιχείων γραφείου. Δυνατότητα χρονοχρέωσης. Αυτόματος υπολογισμός ποσών. Παρακολούθηση υπολοίπων πελάτη.
Στατιστική Συμβολαίων Βιβλίο Συμβαλλομένων. Κατάσταση Διαθηκών.
Ψηφιακή υπογραφή σε όλα τα έντυπα του προγράμματος.
Σάρωση εγγράφων. Πρόγραμμα σάρωσης εγγράφων και αυτόματης ενσωμάτωσης τους στο πρόγραμμα. Σύνδεση με συμβόλαια και πρόσωπα.
Πλειστηριασμοί. Καταχώρηση στοιχείων πλειστηριασμών για την παρακολούθηση της πορείας τους • Περιουσιακά στοιχεία. Αναγγελίες.
On-line Ενημέρωση. Προβολή ΦΕΚ, ΠΟΛ, ανακοινώσεων Συλλόγων και οργανισμών, Ειδήσεων που ενδιαφέρουν τους συμβολαιογράφους.
Ενέργειες. Καταχώρηση των ενεργειών του χρήστη που πραγματοποιούνται ανά συμβόλαιο. Σύνδεση με πρόσωπα συμβολαίου. Καταχώρηση χρόνου ενασχόλησης με αυτόματο χρονόμετρο ή manually.
Full Text Search. Αναζήτηση σε όλα τα αποθηκευμένα έγγραφα και πεδία σημειώσεων στις καρτέλες προσώπων και συμβολαίων.
Ημερολόγιο. Αυτόματη εμφάνιση στοιχείων συμβολαίων, ενεργειών και προγραμματισμένων ενεργειών σε Ημερολόγιο για τους εμπλεκόμενους συνεργάτες. Συνολική εμφάνιση υποχρεώσεων γραφείου σε συνεργάτες με δικαίωμα. Καταχώρηση προσωπικών γεγονότων.
Υπενθυμίσεις. Υπενθύμιση των ενεργειών του ημερολογίου σε επιλεγμένο χρόνο.
Σύνδεση με Smart phones & Tablets. Εμφάνιση και Υπενθύμιση ενεργειών σε ipad & iphone, Android tablets & smartphones μέσω Google calendar.
Work Flow Ενεργειών. Αυτόματη παραμετρική δημιουργία επομένων ενεργειών με αυτόματο ορισμό προθεσμιών (εργάσιμες/ημερολογιακές ημέρες, μήνες, έτη). Εμφάνιση προγραμματισμένων ενεργειών σε Ημερολόγιο και google calendar, με υπενθυμίσεις.
Παρακολούθηση έγκαιρης εκτέλεσής τους.
Έγγραφα. Σύνδεση εγγράφων οποιουδήποτε τύπου σε συμβόλαια, ενέργειες, προγραμματισμένες ενέργειες κλπ. Δυνατότητα σύνδεσης εγγράφων Dropbox και Google drive.
Φίλτρα ευρετηρίων. (ορισμός συνδυαστικών κριτηρίων σε όλα τα συνολικά ευρετήρια)
Κτηματολόγιο. Περιοχές και Στάδια. Στάδια Κτηματογράφησης, Αρμόδια γραφεία, έναρξη σταδίου, προθεσμίες, απόφαση / ανακοίνωση / ΦΕΚ.
Ορισμός χρηστών προγράμματος.
Δικαιώματα χρηστών. Ορισμός ρόλων με τα επιθυμητά επίπεδα πρόσβασης (προβολή, εισαγωγή, επεξεργασία, διαγραφή στοιχείων). Ανάθεση ρόλου στους χρήστες.
Ιστορικότητα. Δυνατότητα ελέγχου αλλαγών σε όλα τα στοιχεία της βάσης δεδομένων. Ποιος, πότε τι αλλαγή έκανε.
Πολλαπλά Αρχεία Συμβολαιογράφων. Διαχείριση πολλαπλών Αρχείων Συμβολαιογράφων. Δυνατότητα αλλαγής αρχείου μέσα από το πρόγραμμα.
Οικονομικά Συμβολαιογραφικών εταιρειών. Διαχείριση Συνολικών Οικονομικών καταστάσεων για την εταιρεία.

Αντικειμενικές αξίες (B-maps) (ως υποσύστημα του B-symbolaio iv suite)

On-line: Οι Συντελεστές Αντικειμενικών αξιών και τα γεωγραφικά δεδομένα για όλη την Ελλάδα βρίσκονται στο cloud σε servers της B-logica. Ο χρήστης απολαμβάνει Άμεση Ενημέρωση (On-line) των δεδομένων όποτε γίνονται αλλαγές Αξιών.

Αντικειμενικό ΦΥ1 – ΦΥ5 (ΑΠΑΑ). Εντοπισμός των συντελεστών (ΤΖ), (ΣΕ), (ΣΑΟ), (ΣΟ), (ΤΟ), Κάλυψη Ισογείου (Κ), για κάθε οικοδομικό τετράγωνο εντός των περιοχών που ανήκουν στο Αντικειμενικό Σύστημα ΑΠΑΑ. Υπολογισμός όλων των ειδικών περιπτώσεων ΣΑΟ (d) και για ΣΟ.
Κ1-Κ9 (ΜΙΚΤΟ). Εντοπισμός των συντελεστή Τιμή εκκίνησης για όλες τις περιοχές στην Ελλάδα για των υπολογισμό εντύπων Κ1-Κ9 (Μικτό)
Αγροτεμάχια (ΑΑ-ΓΗΣ). Εντοπισμός των συντελεστών (ΑΒΑ), (ΕΒΑ)
Εξαγωγή Φύλλων Υπολογισμού σε PDF. Δυνατότητα χρήσης Ψηφιακής υπογραφής κατά την εξαγωγή
ΕΝ.Φ.Ι.Α. Συντελεστές που ισχύουν για ΕΝ.Φ.Ι.Α. (Παραδοχές, Ελάχιστα)
Αυθαίρετα. Τιμή Ζώνης αυθαιρέτων (Εντός - Εκτός σχεδίου).
Υπολογισμός Αντικειμενικής Αξίας.
Υπολογισμός Φορολογητέας Αξίας. ΕΝΦΙΑ (κύριος φόρος). ΕΝΦΙΑ (συμπληρωματικός φόρος).
Συνολικά Ευρετήρια Φύλλων Υπολογισμού, Προσώπων. Λειτουργίες Ευρετηρίων: Ταξινόμηση, Αναζήτηση σε όλες τις στήλες, Ομαδοποίηση των στηλών του ευρετηρίου, αποθήκευση ρυθμίσεων χρήστη.
Φίλτρα στα ευρετήρια. Χρήση σύνθετων αναζητήσεων με την χρήση Φίλτρων σε κάθε ευρετήριο Αποθήκευση συχνά χρησιμοποιούμενων φίλτρων.
Εξαγωγές Ευρετηρίων. Φύλλων Υπολογισμού, Ιδιοκτητών, Ε9 σε Excel / Html / Pdf / Pdf με Ψηφιακή Υπογραφή.
Καρτέλα Ιδιοκτητών. Προβολή αποθηκευμένων Φύλλων Υπολογισμού ανά Ιδιοκτήτη. Εμπλοκές στην Καρτέλα Προσώπου.
Διοικητική διαίρεση Ελλάδας με βάση τον Καλλικράτη και τον Καποδίστρια.
Γεωαναφερόμενοι χάρτες σε υπόβαθρο ΕΓΣΑ87. Γεωαναφορά των χαρτών του Υπ. Οικονομικών και Αναβάθμιση/Διόρθωσή τους.
Γεωγραφικά Υπόβαθρα. Δυνατότητα επιλογής Open Street Map ως γεωγραφικό υπόβαθρο.
Αρίθμηση οδών για την Αττική, Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις. Ταχυδρομικοί Κώδικες.
Χωρική αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ. / Κτηματ. γραφείων.
Εκτυπώσεις - Εξαγωγές. Εκτύπωση Φύλλων Υπολογισμού σε Α4, Α3 (διπλή όψη). Εξαγωγή Φύλλου Υπολογισμού σε Pdf. PDF με Ψηφιακή Υπογραφή.
Ορισμός Χρηστών (Login).
Δικαιώματα χρήσης ανά χρήστη.
Επαναϋπολογισμός. Σε ένα συγκεκριμένο ΦΥ.
Μαζικός Επαναϋπολογισμός σε επιλεγμένα ΦΥ στο ευρετήριο ΦΥ. Σε επιλεγμένα ΦΥ Ιδιοκτητών στο ευρετήριο προσώπων. Κύριου Φόρου ΕΝΦΙΑ και Φορολογητέας αξίας.*
Περιουσιολόγιο. Μεταφορά ΦΥ στο Περιουσιολόγιο. Σύνδεση εγγραφών με αποθηκευμένα Φ. Υπολογισμού και διαχείριση «ρόλων» μεταξύ των συνδεόμενων ΦΥ ανά γραμμή του Περιουσιολογίου. Αυτόματη δημιουργία γραμμών στο Περιουσιολόγιο σύμφωνα με τους κανόνες του εντύπου Ε9. Υπολογισμός Αξιών και φόρων ΕΝΦΙΑ στο Περιουσιολόγιο (Για τα εμπράγματα δικαιώματα ιδιοκτήτη). Μαζικός Επαναϋπολογισμός.

  Περιλαμβάνεται        Προαιρετικό        Δεν Διατίθεται

(*) Το module “Μαζικός Επαναϋπολογισμός” περιλαμβάνεται στην Enterprise έκδοση κατά την αρχική αγορά του προϊόντος. Σε περίπτωση αναβάθμισης από παλαιότερες εκδόσεις περιλαμβάνεται μόνον εφόσον ο χρήστης διαθέτει τον “Μαζικό Επαναϋπολογισμό”.

Η B-logica προσφέρει έκπτωση 30% στο B-symbolaio IV Suite Standard και B-symbolaio Suite IV Advanced σε όλους τους νέους συμβολαιογράφους.

Το B-symbolaio iv suite περιλαμβάνει το B-symbolaio iv καθώς και το B-maps iv (αντικειμενικές αξίες) και διατίθενται σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις (Λειτουργίες B-symbolaio suite).

Standard

650

Περιλαμβάνει
Έσοδα-Έξοδα

ΑΓΟΡΑ

Advanced

800

Περιλαμβάνει:
Έσοδα-Έξοδα
Οργάνωση Γραφείου *

ΑΓΟΡΑ

Enterprise

(Περιλαμβάνει τα προγράμματα B-symbolaio IV, B-maps IV και B-foros)

Standard

880

Περιλαμβάνει
Έσοδα-Έξοδα
B-foros
B-maps

Advanced

1096

Περιλαμβάνει
Έσοδα-Έξοδα
B-foros
B-maps

Enterprise

Το B-symbolaio IV Suite ειναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο εφαρμογών το οποίο περιλαμβάνει και τα προγράμματα Bmaps και Bforos.

Κάθε επόμενη άδεια για τις παραπάνω εκδόσεις, κοστίζει 35% της αξίας. Για το προϊόν δίνεται εγγύηση ενός (1) έτους από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση περιλαμβάνει τις νέες εκδόσεις, που θα ανακοινωθούν, καθώς και τηλεφωνική υποστήριξη για την λειτουργία του προγράμματος κατά τις εργάσιμες ώρες. Μετά το τέλος της εγγύησης παρέχεται Συμβόλαιο Συντήρησης.

Η έκδοση Enterprise απευθύνεται κυρίως για Συμβολαιογραφικές εταιρείες και το κόστος της εξαρτάται από τον αριθμό συμβολαιογράφων (συμβολαιογραφικών αρχείων) που συμμετέχουν στην εταιρεία.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αγορά του προγράμματος ή για να κλείσετε ραντεβού για μία επίδειξη του προγράμματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Πωλήσεων με e-mail ή τηλεφωνικά (Αθήνα: 210-34.22.290)

Συμβόλαια Συντήρησης

Το Συμβόλαιο Συντήρησης ξεκινά ένα (1) έτος μετά την αγορά, καθώς το πρώτο έτος καλύπτεται από την εγγύηση των προϊόντων. Ανάλογα το προϊόν ισχύουν οι τιμές:

Standard

195

Advanced

210

Enterprise

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

(Περιλαμβάνει τα προγράμματα B-symbolaio IV, B-maps IV και B-foros)

Standard

225

Advanced

240

Enterprise

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

 • Tο ετήσιο κόστος συντήρησης του B-symbolaio iv suite περιλαμβάνει τόσο την συντήρηση του B-symbolaio iv όσο και την ετήσια συνδρομή των αντικειμενικών αξιών (B-maps iv).
 • Οι παραπάνω τιμές ισχύουν εφόσον το Συμβόλαιο Συντήρησης ξεκινά με το τέλος της εγγύησης ή του προηγούμενου Συμβολαίου Συντήρησης. Σε διαφορετική περίπτωση ισχύουν οι τιμές τιμοκαταλόγου.
 • Για κάθε επόμενη άδεια χρήσης το Συμβόλαιο Συντήρησης προσαυξάνεται κατά 20% (π.χ. για το B-symbolaio iv suite Standard 40€)
 • Δίνεται η δυνατότητα σύναψης διετών και τριετών Συμβολαίων Συντήρησης, με εκπτώσεις 10% και 20% αντίστοιχα.
 • Σημαντικό: Σε περίπτωση μη ανανέωσης του συμβολαίου συντήρησης το σύστημα αντικειμενικών αξιών B-maps iv ως συνδρομητικό δεν θα μπορεί να αντλεί συντελεστές αντικειμενικών αξιών και ως εκ τούτου δεν θα μπορεί ο χρήστης να υπολογίζει νέα Φύλλα Υπολογισμού. Η υπόλοιπη λειτουργικότητα του συστήματος και η πρόσβαση στα αποθηκευμένα δεδομένα του χρήστη, συνεχίζει κανονικά.
 • Στο κόστος δεν περιλαμβάνονται τυχόν επισκέψεις τεχνικών στα γραφεία σας.

Οι τιμές των προϊόντων και των Συμβολαίων Συντήρησης καθώς και οι συνθέσεις των εκδόσεων μπορεί να αλλάξουν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση.

O πρώτος πίνακας αφορά τον Η/Υ-server που φιλοξενεί την βάση δεδομένων του συμβολαιογραφείου δηλαδή τα συμβόλαια, έγγραφα, τις καρτέλες συμβολαίων, προσώπων κλπ., ενώ ο δεύτερος αφορά τους Η/Υ που χρησιμοποιούν οι χρήστες του γραφείου.

Σημειώνουμε ότι οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές είναι οι ελάχιστες ενώ σε παρένθεση δίνονται οι προτεινόμενες. Οι προδιαγραφές που απαιτούνται για τον server είναι:

Οι προδιαγραφές που απαιτούνται για τον server είναι:
 • CPU: i3 (προτείνεται i5 και ανώτερο)
 • RAM: 4GB (προτείνεται 8GB για 64-bit συστήματα)
 • HDD: ελεύθερος χώρος μεγαλύτερος από 30GB
 • OS: Windows 7 (προτείνεται Windows 10 64-bit)
 • Monitor Analysis: 1024×768 (προτείνεται 1280×1024)
Προδιαγραφές του server για την έκδοση Enterprise:
 • CPU: i3 (προτείνεται i5 και ανώτερο)
 • RAM:8GB
 • HDD: ελεύθερος χώρος 30GB
 • OS: Windows 10 64-bit
 • Monitor Analysis: 1024×768 (προτείνεται 1280×1024)
Προδιαγραφές για τους υπολογιστές των χρηστών (clients):
 • CPU: i3 (προτείνεται i5)
 • RAM: 2GB (προτείνεται 4GB)
 • HDD: ελεύθερος χώρος 30GB
 • OS: Windows 7
 • Monitor Analysis: 1024×768 (προτείνεται 1280×1024)