Στην B-logica διασφαλίζουμε, με συνεχείς πιστοποιήσεις, ότι ακολουθούνται οι πιο σύγχρονες προδιαγραφές Ασφάλειας και Ποιότητας των Πληροφοριών.

Πιστοποιήσεις

Στην B-logica διασφαλίζουμε, με συνεχείς πιστοποιήσεις, ότι ακολουθούνται οι πιο σύγχρονες προδιαγραφές Ασφάλειας και Ποιότητας των Πληροφοριών.

TÜV AUSTRIA

ISO 27001:2013

Η B-logica εγκατέστησε και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Ασφάλεια των Πληροφοριών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013. 

Δείτε το πιστοποιητικό

ISO 9001:2015

Η B-logica εγκατέστησε και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα των Πληροφοριών, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015. 

Δείτε το πιστοποιητικό