Στο πλαίσιο λειτουργίας του HelpDesk του eaxies, έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένες πρόσφατες εκδόσεις του φυλλομετρητή παγκόσμιου ιστού (web browser) FireFox παρουσιάζει ασυμβατότητες σε ορισμένες λειτουργίες του eaxies. Σύμφωνα με τα παραπάνω σας προτείνουμε την χρήση Chrome ή Edge.

Γνωρίστε το eaxies.gr

Το eAxies.gr είναι η μοναδική online εφαρμογή για να βρίσκετε τους συντελεστές που διαμορφώνουν την αντικειμενική αξία ενός ακινήτου.

Με το eaxies.gr μπορείτε επίσης να υπολογίζετε και να τυπώνετε τα επίσημα Φύλλα Υπολογισμού (Ε1-Ε5, Κ1-Κ9, ΑΑ-ΓΗΣ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Η εύρεση τετραγώνων και των αντίστοιχων συντελεστών πραγματοποιείται εύκολα και γρήγορα μέσω χαρτών ή μέσω λίστας δρόμων / αριθμού οικοδομικών τετραγώνων ή με συνδυασμό τους. Με την εισαγωγή των χαρακτηριστικών του ακινήτου (επιφάνεια, όροφος, παλαιότητα, κ.λπ.) και χωρίς να γνωρίζετε κανέναν απολύτως συντελεστή, αφού το πρόγραμμα σας τους δίνει αυτόματα, μπορείτε να υπολογίσετε άμεσα την Αντικειμενική Αξία οποιουδήποτε ακινήτου.

Application

Μέρος της λειτουργικότητας του eaxies.gr διατίθεται και ως applications για iPhone και Android.

Google Play Store

Google Play Store

Δείτε αναλυτικά τον τιμοκατάλογο του eaxies στο www.eaxies.gr

Η τηλεφωνική υποστήριξη περιλαμβάνει:

 1. Ερωτήματα για την χρήση του συστήματος eaxies
 2. Eρωτήματα που αφορούν θέματα αντικειμενικών αξιών.

Η παραπάνω υποστήριξη παρέχεται τηλεφωνικά είτε απομακρυσμένα με την χρήση teamviewer, 9:00 – 17:00 τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Η ισχύς της τηλεφωνικής υποστήριξης τερματίζεται με την λήξη της εκάστοτε συνδρομής.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση δυσλειτουργιών του συστήματος ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία χωρίς να απαιτείται η κατοχή τηλεφωνικής υποστήριξης. Στο παραπάνω δεν περιλαμβάνονται τυχόν ασυμβατότητες εκδόσεων των browsers (φυλλομετρητές).

Πολιτική Ορθής χρήσης τηλεφωνικής υποστήριξης

 1. Τα παραπάνω ερωτήματα θα πρέπει να μπορούν να απαντηθούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος 10 min
 2. Τα ερωτήματα δεν μπορούν να είναι περισσότερα των 50 στην χρονική διάρκεια της Συνδρομής.
 3. Σε περίπτωση σύνθετων προβλημάτων αντικειμενικών αξιών που χρήζουν περαιτέρω εργασίας εκ μέρους της εταιρείας, ενδέχεται να υπάρξει περαιτέρω χρέωση κατόπιν συμφωνίας με τον χρήστη.
 4. Σε κάθε περίπτωση η τηλεφωνική υποστήριξη δεν μπορεί υποκαταστήσει εκπαιδευτικό σεμινάριο στις περιπτώσεις χρηστών με χαμηλή ή καμία γνώση επί θεμάτων υπολογισμού αντικειμενικών αξιών ακινήτων. Ο κάθε συνδρομητής μπορεί προαιρετικά να εκπαιδευθεί κάνοντας χρήση αντίστοιχης υπηρεσίας της εταιρείας.

Η Πολιτική Ορθής Χρήσης καθορίζει και προσδιορίζει τα όρια φυσιολογικής επιτρεπτής χρήσης, αποτρέποντας μη αποδεκτές πρακτικές συνδρομητών που επιτρέπουν την κοινή χρήση της υπηρεσίας μεταξύ πολλών χρηστών ή χρησιμοποιούν την υπηρεσία για υπερβολικά μεγάλο αριθμό υπολογισμών αξιών στο διάστημα της συνδρομής τους. Η Πολιτική Ορθής Χρήσης της B-logica εφαρμόζεται στον αριθμό εμφάνισης Συντελεστών που προσδιορίζουν την αντικειμενική αξία ακινήτου. Ετσι η χρήση περιορίζεται σε συγκεκριμένο αριθμό εμφάνισης Συντελεστών Αντικειμενικών αξιών (Τιμή Ζώνης, Συντελεστής Εμπορικότητας, Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου, Τιμή Οικοπέδου, Συντελεστής Κ) κατά την διάρκεια της Συνδρομής. Αν κάποιος Συνδρομητής πραγματοποιεί υπερβολική χρήση, υπερβαίνοντας τα όρια φυσιολογικής και επιτρεπτής χρήσεως, η B-logica διατηρεί το δικαίωμα, μετά από σχετική ενημέρωση του Συνδρομητή ότι πλησιάζει το όριο που έχει τεθεί, να προχωρήσει, μετά την υπέρβαση του ορίου, σε περιορισμό της λειτουργικότητας μη επιτρέποντας τον υπολογισμό νέων αντικειμενικών αξιών ακινήτων, χωρίς άλλη προειδοποίηση.

Αδεια και Οροι χρήσης προϊόντος

Τρόποι πληρωμής

Η πληρωμή των συνδρομών γίνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • Πιστωτική κάρτα VISA, (μέσα από το eaxies.gr)
 • Κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό

Μαζικές συνδρομές

Για μαζικές συνδρομές από Οργανισμούς, Τράπεζες, ή άλλα Νομικά Πρόσωπα επικοινωνείστε με το τμήμα πωλήσεων:

Περιλαμβάνονται όλοι οι δρόμοι και τα οικοδομικά τετράγωνα των Ακινήτων της Ελλάδας που υπόκεινται σε Αντικειμενικό προσδιορισμό. Η αναζήτηση του οικοδομικού τετραγώνου ή του δρόμου γίνεται είτε πάνω σε Ψηφιακούς  χάρτες (Zoom in, Zoom out, επιλογή και μεγέθυνση συγκεκριμένου τμήματος χάρτη, κλπ.) είτε πάνω σε λίστα δρόμων-πλευρών οικοδομικών τετραγώνων για όλους τους Δήμους και Κοινότητες εντός Αντικειμενικού.
Γεωγραφική Αναζήτηση περιοχής ή δρόμου με οποιοδήποτε μέρος του ονόματος ή Βήμα – Βήμα βάσει Διοικητικής διαίρεσης της Ελλάδας (Νομός,Δήμος).
Με την επιλογή του επιθυμητού οικοδομικού τετραγώνου και αφού ο χρήστης επιλέξει τους δρόμους (πλευρές του οικοδομικού τετραγώνου) που «βλέπει» το ακίνητο προβάλλονται αυτόματα οι αντίστοιχοι συντελεστές :
 • Τιμή Ζώνης (ΤΖ)
 •  Συντελεστής Εμπορικότητας (ΣΕ)
 • Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ)*
 • Συντελεστής Οικοπέδου (ΣΟ)
 • Τιμή Οικοπέδου (ΤΟ)
 • Κάλυψη Ισογείου (Κ)
* Το σύστημα υπολογίζει αυτόματα όλες τις ειδικές περιπτώσεις Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου ΣΑΟ (d) και για ΣΟ Π.χ. Προϋφιστάμενοι οικισμοί του 1923, κάτω των 2.000 κατοίκων κλπ.

Εντοπισμός των συντελεστών Τιμής Εκκίνησης για όλες τις περιοχές στην Ελλάδα για τον υπολογισμό εντύπων Κ1-Κ9 (Μικτό).

Εντοπισμός των συντελεστών:
 • Αρχικής Βασικής Αξίας (ΑΒΑ),
 • Ειδικής Βασικής Αξίας (ΕΒΑ) για πρόσοψη σε επαρχιακή ή εθνική ή άλλη οδό και
 • Ειδικής Βασικής Αξίας (ΕΒΑ) για απόσταση από θάλασσα, για όλες τις περιοχές στην Ελλάδα (Σύστημα ΑΑ-Γης)
Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις  εντύπων το σύστημα διαθέτει φόρμες εισαγωγής στοιχείων για ακίνητα (επιφάνεια, παλαιότητα, όροφος, κλπ) που είναι όμοιες με τα επίσημα Φύλλα Υπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών. Κάθε φορά που εισάγει μια ποσότητα ο χρήστης υπολογίζεται αυτόματα η αντικειμενική αξία του ακινήτου.
Στο τέλος ο χρήστης μπορεί να εκτυπώσει όλα τα παραπάνω έντυπα σε απλό χαρτί Α4 (δεν χρειάζονται τα Φύλλα Υπολογισμού).
Ο χρήστης μπορεί να υπολογίσει και τον κύριο φόρον ΕΝΦΙΑ. Δίνεται η δυνατότητα υπολογισμού ΕΝΦΙΑ για όλες τις περιπτώσεις: Κτίσματα – Οικόπεδα τόσο Εντός ΑΠΑΑ όσο και Εκτός ΑΠΑΑ Εντός σχεδίου  –  Αγροτεμάχια.

Microsoft Azure

Microsoft Azure

Οι servers της B-logica φιλοξενούνται στο cloud της Microsoft (Azure) που παρέχει συνθήκες σχεδόν απόλυτης διαθεσιμότητας (99,95%) των sites που φιλοξενεί και ταυτόχρονα τα υψηλότερα επίπεδα διεθνώς, διασφάλισης των δεδομένων των χρηστών.

 • Υψηλή προστασία συστημάτων h/w και s/w ακόμη και σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.
 • Λειτουργία 24x7 με υποστήριξη από στελέχη της Microsoft.
 • Υψηλή διαθεσιμότητα 99,95% με εφαρμογή fault tolerance, backup & recovery, load balancing κλπ.
 • Ελεγχόμενη πρόσβαση στα data centres και μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Microsoft.
 • Διεθνείς Πιστοποιήσεις περί ασφάλειας προσωπικών δεδομένων.

Σημειώνεται ότι η Microsoft διαθέτει πολλαπλά data centres ανά τον κόσμο με δυνατότητα δημιουργίας αυτόματα replicated sites (automatic replication).

Απαιτήσεις Συστήματος

Για την χρήση του www.eaxies.gr πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις:

eaxies mobile

Το e-axies mobile αποτελεί την ειδική έκδοση του eaxies.gr για φορητές συσκευές (smartphones, tablets) Apple ή Android.

Είναι το πιο πρόσφατο μέλος της οικογένειας προγραμμάτων αντικειμενικών αξιών της B-logica (Β-maps, eaxies.gr, eaxies web services). Χρησιμοποιεί την ίδια βάση δεδομένων συντελεστών και χαρτών αντικειμενικών αξιών με τα παραπάνω προγράμματα, κληρονομώντας έτσι τον υψηλό βαθμό αξιοπιστίας.

Κάνει χρήση των Google maps για την ανεύρεση του ακινήτου και εφόσον απαιτηθεί, επιβεβαιώνει την θέση του με τους χάρτες αντικειμενικών αξιών της Blogica. Με έναν απλό οδηγό (wizard) ρωτά τον χρήστη για τα χαρακτηριστικά του ακινήτου του, για να προσδιοριστούν οι σωστοί συντελεστές αντικειμενικών αξιών είτε να υπολογιστεί ο κύριος φόρος ΕΝ.Φ.Ι.Α. είτε να προσδιοριστεί η ΤΖ για αυθαίρετα.

Το eaxies mobile ισχύει για όλη την Ελλάδα και για όλους τους τύπους ακινήτων (κτίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, ειδικά κτίρια).

Με το eaxies mobile βρίσκετε ή και υπολογίζετε με απλό και εύκολο τρόπο:

 • τον κύριο φόρο ΕΝ.Φ.Ι.Α
 • τους Συντελεστές Αντικειμενικών αξιών
 • την Τιμή Ζώνης για τον υπολογισμό αυθαιρέτων και

Κύριος φόρος ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Υποστηρίζεται ο υπολογισμός κύριου φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. για:

 • Κτίσματα,
 • Οικόπεδα ΕΝΤΟΣ ΑΠΑΑ ή ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ,
 • Αγροτεμάχια

Συντελεστές Αντικειμενικών Αξιών

Υποστηρίζονται όλα τα συστήματα αντικειμενικού προσδιορισμού (ΑΠΑΑ – Μικτό – ΑΑ-Γης). Οι συντελεστές που δίνονται ανάλογα το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξία ακινήτων, είναι:

 • ΑΠΑΑ: Τιμή Ζώνης (ΤΖ), Συντελεστής Εμπορικότητας (ΣΕ), Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ), Συντελεστής Οικοπέδου (ΣΟ), Συντελεστής ισογείου (Κ), Τιμή Οικοπέδου (ΤΟ) –
 • Μικτό: Τιμή Εκκίνησης Κ1-Κ9 – ΑΑ-ΓΗΣ : Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ), Ειδική Βασική Αξία (ΕΒΑ), Ειδική Βασική Αξία απόστασης από θάλασσα (ΕΒΑ θαλ.), Αρχική τιμή Οικοπέδου.

Τιμή Ζώνης για το υπολογισμό αυθαιρέτων

Υποστηρίζεται ο υπολογισμός της Τιμή Ζώνης αυθαιρέτων που αφορά τον υπολογισμό προστίμων αυθαιρέτων κτισμάτων. Σημειώνεται ότι η τιμή Ζώνης αυθαιρέτων υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές αντικειμενικών που ίσχυαν το 2007.

Το eaxies mobile παρέχεται σε τρείς διαφορετικές μορφές ανάλογα με τις υπηρεσίες που προσφέρονται:

Δωρεάν:

Tο eaxies mobile δίνει στον χρήστη την Τιμή Κυκλικής Ζώνης (ΤΖ) καθώς και τον Συντελεστή Εμπορικότητας (ΣΕ) της Ζώνης αυτής για όλα τα ακίνητα εντός αντικειμενικού σε όλη την Ελλάδα. Για τα αγροτεμάχια δίνει την Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ) ενώ για τα κτίσματα εκτός αντικειμενικού συστήματος και για τα ειδικά κτίρια δίνονται οι Τιμές Αφετηρίας.

Χρέωση 0,99€ ανά υπολογισμό:

Ο υπολογισμός αφορά είτε τους Συντελεστές αντικειμενικής αξίας, είτε την ΤΖ αυθαιρέτων για υπολογισμού προστίμου είτε για τον υπολογισμό κύριου φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α.:

Συντελεστές:

 • Τιμές Ζώνης (κυκλική, γραμμική ορίου), Αναλυτικά στοιχεία,
 • Συντελεστές Αξιοποίησης Οικοπέδου,
 • Συντελεστές Οικοπέδου,
 • Ειδική Βασική Αξία (ΕΒΑ),
 • Ειδική Βασική Αξία απόστασης από θάλασσα (ΕΒΑ θαλ.),
 • Αρχική τιμή Οικοπέδου ανάλογα το είδος του ακινήτου και για όλη την Ελλάδα.

Προσώρας δεν υποστηρίζονται οι ειδικές περιπτώσεις Συντελεστών Αξιοποίησης Οικοπέδων ΣΑΟ (d).

ΤΖ αυθαιρέτων: Τιμή Ζώνης για υπολογισμό προστίμων αυθαιρέτων.

ΕΝ.Φ.Ι.Α. Υποστηρίζεται ο υπολογισμός κύριου φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. για:

 • Κτίσματα
 • Οικόπεδα ΕΝΤΟΣ ΑΠΑΑ ή ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ,
 • Αγροτεμάχια

Η χρέωση (0,99€ ανά υπολογισμό) γίνεται μέσω App store της Apple και Play store της Google.

Συνδρομή

Η συνδρομή γίνεται στην διαδικτυακή εφαρμογή www.eaxies.gr. Αποκτώντας το σύνολο των δυνατοτήτων της εφαρμογής: Υπολογισμός της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων, εκτύπωση των αντίστοιχων Φύλλων Υπολογισμού, αποθήκευση Φύλλων Υπολογισμού, Σύνδεση ΦΥ με ακίνητο κλπ.

Για τους συνδρομητές του www.eaxies.gr η χρήση της Full έκδοσης του eaxies mobile δίνονται δωρεάν χωρίς όριο υπολογισμών.

Η εφαρμογή www.eaxies.gr μπορεί να λειτουργήσει είτε σε desktop browser είτε σε tablets. Η χρέωση των συνδρομών γίνεται μέσω του site www.eaxies.gr .

Ανάλογα με την μορφή χρήσης του (Δωρεάν, Πληρωμή 0,99€, Συνδρομή) η υπηρεσία απευθύνεται από τον απλό πολίτη που κατέχει ακίνητα μέχρι τον επαγγελματία με ενδιαφέρον στην Φορολογία Ακινήτων.

Στην δωρεάν μορφή ο χρήστης θα βρει τους βασικούς συντελεστές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό αντικειμενικής αξίας κτισμάτων και αγροτεμαχίων καθώς και ειδικών κτιρίων.

Με την χρέωση 0,99€ ο χρήστης θα βρει υπολογίσει τον κύριο φόρο ΕΝ.Φ.Ι.Α. του ακινήτου του είτε όλους τους συντελεστές που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό αντικειμενικής αξίας κτισμάτων, οικοπέδων, αγροτεμαχίων, ειδικών κτιρίων είτε την Τιμή Ζώνης αυθαιρέτων για τον υπολογισμό του αντίστοιχου προστίμου.

Με την συνδρομητική μορφή του eaxies mobile ο χρήστης θα έχει όλες τις δυνατότητες της προηγούμενης παραγράφου (χρέωση 0,99€) καθώς επίσης και ακριβή υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου του, του κύριου φόρου ΕΝΦΙΑ, δυνατότητα να εκτυπώσει τα αντίστοιχα Φύλλα Υπολογισμού, να αποθηκεύσει τους υπολογισμούς κλπ. Οι περαιτέρω δυνατότητες παρέχονται μέσω του www.eaxies.gr , του οποίου η συνδρομή είναι κοινή με αυτή του exies mobile.

Το eaxies mobile χρησιμοποιεί την βάση δεδομένων των υπολοίπων προγραμμάτων αντικειμενικών αξιών της B-logica. Ο υψηλός βαθμός αξιοπιστίας των προγραμμάτων αντικειμενικών αξιών και ειδικότερα της βάσης δεδομένων που αυτά χρησιμοποιούν, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι χρησιμοποιείται από το 85% των Συμβολαιογραφείων και από πλήθος επαγγελματιών (λογιστές, ελεγκτικούς οργανισμούς, μηχανικούς, μεσίτες, κ.λπ.) και εταιρειών με ενδιαφέρον στην Φορολογία Κεφαλαίου καθώς και από το σύνολο σχεδόν των Ελληνικών Τραπεζών. H βάση δεδομένων χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ.) για τον υπολογισμό ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Η βάση δεδομένων φιλοξενείται στο cloud της Microsoft (Azure) που παρέχει συνθήκες σχεδόν απόλυτης διαθεσιμότητας (99,95%) των sites που φιλοξενεί και ταυτόχρονα τα υψηλότερα επίπεδα διεθνώς, διασφάλισης των δεδομένων των χρηστών.

eaxies mobile

Με τι συσκευές είναι συμβατό

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για συσκευές Apple (iPhones, iPads) και για συσκευές Android.

 • Apple: Είναι συμβατό με iOS 9 και πάνω. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να τρέξει σε ενημερωμένα iphone 4s ή νεότερα.
 • Androids: Φορητές Συσκευές με Android 4.4 ή νεότερο.

Google Play Store

Google Play Store

Το eaxies είναι μία διαδικτυακή εφαρμογή με την οποία μπορείτε να υπολογίσετε την αντικειμενική αξία οποιουδήποτε ακινήτου στην Ελλάδα και να τυπώσετε τα αντίστοιχα Φύλλα Υπολογισμού. Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται μέσω συνδρομής εξάμηνης ή δωδεκάμηνης διάρκειας.

Στο eaxies δεν περιλαμβάνονται οι δυνατότητες προβολής ολόκληρου του χάρτη ενός Δήμου, η αποθήκευση των ιδιοκτητών και των Φύλλων υπολογισμού, η διαχείριση και εκτύπωση των εντύπων ΦΑΠ και Ε9. Το eaxies μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε από οποιονδήποτε υπολογιστή έχει πρόσβαση στο Internet ενώ το Bmaps μόνο στους υπολογιστές για τους οποίους έχετε αγοράσει άδεια χρήσης.

Επίσης το eaxies το χρησιμοποιείτε για όσο χρόνο διαρκεί η συνδρομή σας και αναβαθμίζεται χωρίς πρόσθετο κόστος ενώ το B-maps δεν έχει μεν χρονικό περιορισμό στη χρήση του αλλά για να λαμβάνετε τις νέες εκδόσεις θα πρέπει να έχετε Συμβόλαιο Συντήρησης.

 1. To eaxies είναι μία διαδικτυακή εφαρμογή, δηλαδή χρησιμοποιείται μόνο μέσω κάποιου περιηγητή διαδικτύου (browser) ενώ το B-maps είναι μία desktop εφαρμογή που εγκαθίσταται σε λειτουργικά συστήματα Windows.
 2. Το eaxies προσφέρεται σαν συνδρομητική υπηρεσία (Software as a Service), δηλαδή μπορείτε να το χρησιμοποιείτε για όσο καιρό διαρκεί και η συνδρομή που έχετε προαγοράσει. To B-maps το αγοράζεται άπαξ και λειτουργεί για πάντα αλλά για να είναι ενημερωμένο με τις τελευταίες αντικειμενικές και να έχετε τηλεφωνική υποστήριξη πρέπει να προμηθεύεστε το Συμβόλαιο Συντήρησης.
 3. Με το eaxies δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε καμία πληροφορία εν αντιθέσει με το B-maps στο οποίο μπορείτε να αποθηκεύετε τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τα φύλλα υπολογισμού και τα διάφορα έντυπο.
 4. Για περισσότερες διαφορές μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο Σύγκριση εκδόσεων.

Το B-maps χρησιμοποιείται κυρίως από επαγγελματίες που υπολογίζουν συχνά αντικειμενικές αξίες (π.χ. Συμβολαιογράφοι) και από επαγγελματίες που το χρησιμοποιούν για να φτιάξουν τα έντυπα Ε9 και ΦΑΠ (π.χ. Λογιστές).

Από την άλλη, το eaxies είναι η οικονομικότερη λύση σε περίπτωση που δεν σας ενδιαφέρει η αποθήκευση των Φύλλων Υπολογισμού ή τα επιπλέον έντυπα Ε9 και ΦΑΠ και σας ενδιαφέρει μόνο να υπολογίζετε την αξία του ακινήτου και να τυπώνετε το αντίστοιχο φύλλο υπολογισμού.

Για κατασκευαστές λογισμικού ή εφαρμογές με ενδιαφέρον στον υπολογισμό των αντικειμενικών αξιών.

Ενσωματώστε τον υπολογισμό αντικειμενικών αξιών στην προσφερόμενη λειτουργικότητά τους, χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζετε τίποτα για την πολυπλοκότητα εύρεσης των συντελεστών και υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας ενός ακινήτου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων της B-logica στο 210.3422290.