Προγράμματα

Ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων λογισμικού

Η B-logica δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων για Νομικές Υπηρεσίες Τραπεζών και μεγάλων εταιρειών και οργανισμών, στην ανάπτυξη νομικού λογισμικού για Συμβολαιογράφους και Δικηγόρους και στην παραγωγή λύσεων για τον υπολογισμό Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων.

eΠανδέκτης. Οργάνωση και διαχείριση όλων των εργασιών νομικών υπηρεσιών.

eΠανδέκτης

Υψηλού επιπέδου εξειδικευμένη πρόταση οργάνωσης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των εργασιών των νομικών υπηρεσιών τραπεζικών ιδρυμάτων.

Περισσότερα
Με το eAxies υπολογίστε online τις Αντικειμενικές Αξίες και τον κύριο φόρο ΕΝ.Φ.Ι.Α.

eaxies.gr

Η μοναδική online εφαρμογή με την οποία μπορείτε να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα τους συντελεστές που διαμορφώνουν την αντικειμενική αξία ακινήτου.

Περισσότερα Αγορά
Το B-symbolaio είναι η πληρέστερη εφαρμογή για την οργάνωση Συμβολαιογραφείων.

B-symbolaio

Εδώ και 30 χρόνια η πληρέστερη εφαρμογή για την οργάνωση Συμβολαιογραφείων. χρησιμοποιείται σήμερα σε περισσότερα από 2.500 Συμβολαιογραφεία..

Περισσότερα
Με το πρόγραμμα B-foros, υπολογίστε εύκολα και γρήγορα τους Φόρους Μεταβιβάσεων, Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Διανομών και Συνενώσεων.

B-foros

Υπολογίσετε εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα φόρους Μεταβιβάσεων, Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Διανομών και Συνενώσεων.

Περισσότερα
Το B-maps αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επαγγελματική λύση για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας οποιουδήποτε ακινήτου υπόκειται στο σύστημα Αντικειμενικού προσδιορισμού.

B-maps

Η αξιόπιστη επαγγελματική λύση για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας οποιουδήποτε ακινήτου υπόκειται στο σύστημα Αντικειμενικού προσδιορισμού.

Περισσότερα Αγορά