eΠανδέκτης

eΠανδέκτης

Ο eΠανδέκτης αποτελεί υψηλού επιπέδου εξειδικευμένη πρόταση οργάνωσης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των εργασιών των νομικών υπηρεσιών τραπεζικών ιδρυμάτων.

Ο eΠανδέκτης αποτελεί υψηλού επιπέδου εξειδικευμένη πρόταση οργάνωσης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των εργασιών των νομικών υπηρεσιών τραπεζικών ιδρυμάτων.

Αφήστε μια απάντηση