Εκπαιδευτικά video για το B-symbolaio

16/04/24

ΝΕΟ Διαλειτουργικότητα B-symbolaio με Ηλεκτρονικό Φάκελο Μεταβίβασης Ακινήτων (akinita.gov.gr)

Παρακολουθήστε το εκπαιδευτικό σεμινάριο για τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Μεταβίβασης Ακινήτων και τις λειτουργίες που προστέθηκαν στο B-symbolaio για την διασύνδεση των δύο συστημάτων

23/07/21

ΝΕΑ Κατάσταση Διαθηκών και αποστολή email στο Πρωτοδικείο.

Δείτε πόσο εύκολα γίνεται η εξαγωγή των απαιτούμενων αρχείων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Πρωτοδικείου, καθώς και τον τρόπο αποστολής αυτών των αρχείων στο email του πρωτοδικείου.

21/05/21

Πλοήγηση στην πρώτη σελίδα των ΦΕΚ και ειδήσεων.

Δείτε πως μπορείτε να διαβάσετε και να αναζητήσετε ΦΕΚ και ειδήσεις στην πρώτη σελίδα του προγράμματος.

21/05/21

Ανάκτηση των αντιγράφων ασφαλείας – Restore

Δείτε την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε σε περίπτωση που πρέπει να γίνει ανάκτηση των αντιγράφων ασφαλείας.

21/05/21

Αντίγραφα ασφαλείας – Backup

Δείτε με πολύ απλό τρόπο πως να κρατήσετε αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων των προγραμμάτων και των καταλόγων κειμένων του B-symbolaio.

21/05/21

Χρήση Ψηφιακής Υπογραφής στο B-symbolaio με νέες λειτουργίες.

Δείτε πως μπορείτε να υπογράψετε ψηφιακά τα έγγραφα σας μέσα από το B-symbolaio και τις ΝΕΕΣ δυνατότητες στην ορατότητα της υπογραφής στο έγγραφο καθώς και της απευθείας μετατροπής εγγράφου σε PDF και ψηφιακής υπογραφής στην καρτέλα συμβολαίου.

23/04/21

Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας χωρίς απαραίτητη συμπλήρωση ποσοστών συμμετοχής.

Δείτε τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην διαδικασία της αυτόματης δημιουργίας παραστατικών ώστε να σας δοθεί η δυνατότητα να την πραγματοποιήσετε ακόμα και αν δεν έχετε συμπληρωμένα στα συμβόλαια σας συμβαλλόμενους και ποσοστά.

10/02/21

Τι πρέπει να προσέχω κατά την έκδοση ΑΠΥ και ΤΠΥ για την Σύνταξη Συμβολαίων.

Δείτε αναλυτικά με ποιους τρόπους μπορείτε πλέον να κάνετε αυτόματη δημιουργία παραστατικών από τα συμβόλαια σας και τι έχει αλλάξει στην νέα έκδοση.

01/02/21

Πως εγγράφεστε στην Υπηρεσία Αναζήτησης ΑΦΜ στην ΑΑΔΕ. Χρήση της υπηρεσίας.

Αναζήτηση ΑΦΜ. Η νέα δυνατότητα για τον έλεγχο στοιχείων νομικού προσώπου ή επιτηδευματία. Δείτε βήμα-βήμα την διαδικασία εγγραφής και έκδοσης κωδικών για την υπηρεσία καθώς και τη χρήση της μέσα απο το B-symbolaio

11/01/21

Εγγραφή στο MyData. Πώς εγγράφεστε στις υπηρεσίες του MyData.

Για την χρήση του MyData απαιτείται η εγγραφή σας στην υπηρεσία αυτή. Η εγγραφή αφορά τον συμβολαιογράφο, τον εξουσιοδοτούμενο υπάλληλο ή λογιστή του γραφείου. Η εγγραφή γίνεται με ασφαλή τρόπο και μετά από επιβεβαίωση μέσω email του συμβολαιογράφου.

11/01/21

Δυνατότητα αναζήτησης στοιχείων Νομικού Προσώπου ή Επιτηδευματία στην ΑΑΔΕ.

Νέα δυνατότητα για τον έλεγχο στοιχείων Νομικού προσώπου ή Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία, μέσω της χρήσης του ΑΦΜ του. ΜΕ τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνετε τα στοιχεία του προσώπου όπως αυτά είναι επίσημα καταχωρημένα στην ΑΑΔΕ.

31/12/20

eΔημόσιο

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

29/12/20

Μαζική Δημιουργία Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών από Κινήσεις Συμβολαίων.

Tο B-symbolaio παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη, να δημιουργήσει Μαζικά όλα τις Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) που αφορούν υπηρεσίες Σύνταξης Συμβολαίου (δηλ. κινήσεις Συμβολαίων) απλοποιώντας σε πολύ μεγάλο βαθμό την όχληση που επιβάλει το νέο σύστημα MyData στον Συμβολαιογράφο.

22/12/20

Δημιουργία Παραστατικού με ΜΗ αυτόματο τρόπο.

Δημιουργία παραστατικών από το ευρετήριο Εσόδων – Εξόδων. Τα Παραστατικό δεν αφορά Σύνταξη Συμβολαίου αλλά συνοδευτικές εργασίες.

22/12/20

Δημιουργία ΤΠΥ για Επιτηδευματία και Κίνησης Συμβολαίου για Ιδιώτη μέσα από καρτέλα Συμβολαίων.

Δημιουργία παραστατικών ΤΠΥ και Κίνηση Συμβολαίου (ΑΠΥ) μέσα από καρτέλα Συμβολαίου. Αυτόματη δημιουργία και διαφοροποιήσεις.

19/12/20

Δημιουργία παραστατικών MyData μέσα από καρτέλα Συμβολαίων.

Θα ξεκινήσουμε με την δημιουργία παραστατικών MyData μέσα από καρτέλα Συμβολαίων. Για την διαδικασία αυτή δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα περισσότερο από ένα κλικ και ένα 2ο για την αποστολή τους στο MyData και αυτό αν το θέλετε.

23/04/21

Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας χωρίς απαραίτητη συμπλήρωση ποσοστών συμμετοχής.

Δείτε τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην διαδικασία της αυτόματης δημιουργίας παραστατικών ώστε να σας δοθεί η δυνατότητα να την πραγματοποιήσετε ακόμα και αν δεν έχετε συμπληρωμένα στα συμβόλαια σας συμβαλλόμενους και ποσοστά.

10/02/21

Τι πρέπει να προσέχω κατά την έκδοση ΑΠΥ και ΤΠΥ για την Σύνταξη Συμβολαίων.

Δείτε αναλυτικά με ποιους τρόπους μπορείτε πλέον να κάνετε αυτόματη δημιουργία παραστατικών από τα συμβόλαια σας και τι έχει αλλάξει στην νέα έκδοση.

01/02/21

Πως εγγράφεστε στην Υπηρεσία Αναζήτησης ΑΦΜ στην ΑΑΔΕ. Χρήση της υπηρεσίας.

Αναζήτηση ΑΦΜ. Η νέα δυνατότητα για τον έλεγχο στοιχείων νομικού προσώπου ή επιτηδευματία. Δείτε βήμα-βήμα την διαδικασία εγγραφής και έκδοσης κωδικών για την υπηρεσία καθώς και τη χρήση της μέσα απο το B-symbolaio

11/01/21

Εγγραφή στο MyData. Πώς εγγράφεστε στις υπηρεσίες του MyData.

Για την χρήση του MyData απαιτείται η εγγραφή σας στην υπηρεσία αυτή. Η εγγραφή αφορά τον συμβολαιογράφο, τον εξουσιοδοτούμενο υπάλληλο ή λογιστή του γραφείου. Η εγγραφή γίνεται με ασφαλή τρόπο και μετά από επιβεβαίωση μέσω email του συμβολαιογράφου.

11/01/21

Δυνατότητα αναζήτησης στοιχείων Νομικού Προσώπου ή Επιτηδευματία στην ΑΑΔΕ.

Νέα δυνατότητα για τον έλεγχο στοιχείων Νομικού προσώπου ή Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία, μέσω της χρήσης του ΑΦΜ του. ΜΕ τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνετε τα στοιχεία του προσώπου όπως αυτά είναι επίσημα καταχωρημένα στην ΑΑΔΕ.

29/12/20

Μαζική Δημιουργία Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών από Κινήσεις Συμβολαίων.

Tο B-symbolaio παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη, να δημιουργήσει Μαζικά όλα τις Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) που αφορούν υπηρεσίες Σύνταξης Συμβολαίου (δηλ. κινήσεις Συμβολαίων) απλοποιώντας σε πολύ μεγάλο βαθμό την όχληση που επιβάλει το νέο σύστημα MyData στον Συμβολαιογράφο.

22/12/20

Δημιουργία Παραστατικού με ΜΗ αυτόματο τρόπο.

Δημιουργία παραστατικών από το ευρετήριο Εσόδων – Εξόδων. Τα Παραστατικό δεν αφορά Σύνταξη Συμβολαίου αλλά συνοδευτικές εργασίες.

22/12/20

Δημιουργία ΤΠΥ για Επιτηδευματία και Κίνησης Συμβολαίου για Ιδιώτη μέσα από καρτέλα Συμβολαίων.

Δημιουργία παραστατικών ΤΠΥ και Κίνηση Συμβολαίου (ΑΠΥ) μέσα από καρτέλα Συμβολαίου. Αυτόματη δημιουργία και διαφοροποιήσεις.

19/12/20

Δημιουργία παραστατικών MyData μέσα από καρτέλα Συμβολαίων.

Θα ξεκινήσουμε με την δημιουργία παραστατικών MyData μέσα από καρτέλα Συμβολαίων. Για την διαδικασία αυτή δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα περισσότερο από ένα κλικ και ένα 2ο για την αποστολή τους στο MyData και αυτό αν το θέλετε.

23/07/21

ΝΕΑ Κατάσταση Διαθηκών και αποστολή email στο Πρωτοδικείο.

Δείτε πόσο εύκολα γίνεται η εξαγωγή των απαιτούμενων αρχείων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Πρωτοδικείου, καθώς και τον τρόπο αποστολής αυτών των αρχείων στο email του πρωτοδικείου.

21/05/21

Πλοήγηση στην πρώτη σελίδα των ΦΕΚ και ειδήσεων.

Δείτε πως μπορείτε να διαβάσετε και να αναζητήσετε ΦΕΚ και ειδήσεις στην πρώτη σελίδα του προγράμματος.

21/05/21

Ανάκτηση των αντιγράφων ασφαλείας – Restore

Δείτε την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε σε περίπτωση που πρέπει να γίνει ανάκτηση των αντιγράφων ασφαλείας.

21/05/21

Αντίγραφα ασφαλείας – Backup

Δείτε με πολύ απλό τρόπο πως να κρατήσετε αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων των προγραμμάτων και των καταλόγων κειμένων του B-symbolaio.

21/05/21

Χρήση Ψηφιακής Υπογραφής στο B-symbolaio με νέες λειτουργίες.

Δείτε πως μπορείτε να υπογράψετε ψηφιακά τα έγγραφα σας μέσα από το B-symbolaio και τις ΝΕΕΣ δυνατότητες στην ορατότητα της υπογραφής στο έγγραφο καθώς και της απευθείας μετατροπής εγγράφου σε PDF και ψηφιακής υπογραφής στην καρτέλα συμβολαίου.

31/12/20

eΔημόσιο

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

16/04/24

ΝΕΟ Διαλειτουργικότητα B-symbolaio με Ηλεκτρονικό Φάκελο Μεταβίβασης Ακινήτων (akinita.gov.gr)

Παρακολουθήστε το εκπαιδευτικό σεμινάριο για τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Μεταβίβασης Ακινήτων και τις λειτουργίες που προστέθηκαν στο B-symbolaio για την διασύνδεση των δύο συστημάτων