eΠανδέκτης

eΠανδέκτης

Ο eΠανδέκτης είναι ένα σύστημα οργάνωσης και διαχείρισης όλων των εργασιών νομικών υπηρεσιών εταιρειών, τραπεζών και οργανισμών.

Ο eΠανδέκτης είναι ένα σύστημα οργάνωσης και διαχείρισης όλων των εργασιών νομικών υπηρεσιών εταιρειών, τραπεζών και οργανισμών.

Αφήστε μια απάντηση