Αντικειμενικές Αξίες 2022

0.00 

Δυνατότητα υπολογισμού αντικειμενικών αξιών με Συντελεστές που ίσχυαν το 2022.

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.