Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το νέο σύστημα Εσόδων – Εξόδων του B-symbolaio IV (B-esoda) και την διασύνδεσή του με το MyData.

Προβολή των video

B-symbolaio & MyData

Δημιουργήσαμε μια σειρά εκπαιδευτικών video όσον αφορά την διασύνδεση του B-symbolaio IV με το mydata. Όπως θα διαπιστώσετε οι λειτουργίες που προσφέρονται θα διασκεδάσουν τον όποιο προβληματισμό έχετε (δίκαια) με το myData. 

Τα video προτιμήσαμε να τα ανεβάσουμε με την λογική «ένα για κάθε διαφορετική εργασία σχετικά με το Mydata», έτσι ώστε να τα έχετε σαν εκπαιδευτικό οδηγό ακόμη και όταν λειτουργείτε το πρόγραμμα.

Όπως θα διαπιστώσετε εσείς και ο λογιστής σας το B-symbolaio κάνει σχεδόν όλη την καθημερινή δουλειά αυτόματα, ενώ υπάρχει ένα μέρος, κυρίως αυτό που αφορά τα έξοδά σας, που θα χρειαστούν ενέργειες του λογιστή σας. Για αυτό το σκοπό το B-symbolaio εισάγει και «ρόλο λογιστή» πλέον στο πρόγραμμα για να κάνει τις δικές του ενέργειες (χαρακτηρισμοί εξόδων, διορθωτικές εγγραφές κλπ.) στις περιπτώσεις που χρειάζεται.

ΝΕΟ: Υποστήριξη και Συμβολαιογραφικών εταιριών. Καλέστε στις πωλήσεις για περισσότερα.

Εκπαιδευτικά video

ΜΕΡΟΣ Α'

Δημιουργία παραστατικών MyData μέσα από καρτέλα Συμβολαίων

Θα ξεκινήσουμε με την δημιουργία παραστατικών MyData μέσα από καρτέλα Συμβολαίων. Για την διαδικασία αυτή δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα περισσότερο από ένα κλικ και ένα 2ο για την αποστολή τους στο MyData και αυτό αν το θέλετε.

ΜΕΡΟΣ B'

Δημιουργία ΤΠΥ για Επιτηδευματία και Κίνησης Συμβολαίου για Ιδιώτη μέσα από καρτέλα Συμβολαίων

Δημιουργία παραστατικών ΤΠΥ και Κίνηση Συμβολαίου (ΑΠΥ) μέσα από καρτέλα Συμβολαίου. Αυτόματη δημιουργία και διαφοροποιήσεις.

ΜΕΡΟΣ Γ'

Δημιουργία Παραστατικού με ΜΗ αυτόματο τρόπο

Δημιουργία παραστατικών από το ευρετήριο Εσόδων – Εξόδων. Τα Παραστατικό δεν αφορά Σύνταξη Συμβολαίου αλλά συνοδευτικές εργασίες.

ΜΕΡΟΣ Δ'

Μαζική Δημιουργία Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών από Κινήσεις Συμβολαίων

Tο B-symbolaio παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη, να δημιουργήσει Μαζικά όλα τις Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) που αφορούν υπηρεσίες Σύνταξης Συμβολαίου (δηλ. κινήσεις Συμβολαίων) απλοποιώντας σε πολύ μεγάλο βαθμό την όχληση που επιβάλει το νέο σύστημα MyData στον Συμβολαιογράφο.

ΜΕΡΟΣ Ε'

Αναζήτηση ΑΦΜ. Δυνατότητα αναζήτησης στοιχείων Νομικού Προσώπου ή Επιτηδευματία στην ΑΑΔΕ

Νέα δυνατότητα για τον έλεγχο στοιχείων Νομικού προσώπου ή Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία, μέσω της χρήσης του ΑΦΜ του. ΜΕ τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνετε τα στοιχεία του προσώπου όπως αυτά είναι επίσημα καταχωρημένα στην ΑΑΔΕ.

ΜΕΡΟΣ Ζ'

Εγγραφή στο MyData. Πώς εγγράφεστε στις υπηρεσίες του MyData

Για την χρήση του MyData απαιτείται η εγγραφή σας στην υπηρεσία αυτή. Η εγγραφή αφορά τον συμβολαιογράφο, τον εξουσιοδοτούμενο υπάλληλο ή λογιστή του γραφείου. Η εγγραφή γίνεται με ασφαλή τρόπο και μετά από επιβεβαίωση μέσω email του συμβολαιογράφου.