Έκπτωση 40%

σε όλους τους νέους συμβολαιογράφους

Η B-logica προσφέρει έκπτωση 40% στο B-symbolaio IV Suite Standard και B-symbolaio Suite IV Advanced σε όλους τους νέους συμβολαιογράφους που πέτυχαν στο διαγωνισμό του 2018

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται: