Συμπλήρωση του νόμου 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο
      

 25/8/2013

 


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39η (Αριθμ. πρωτ. 222)

ΘΕΜΑ: Επισκόπηση των ρυθμίσεων του άρθρου 2 του νόμου 4164/2013 (Α΄156) περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του νόμου 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο (Α΄275). 

Αθήνα,  16 Αυγούστου 2013   
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
---------------------
  
Δ/νση:  Γ.Γενναδίου 4 – 10678 Αθήνα
Τηλέφωνα  : 210-3307450,60,70,80,90
FAX       : 210-3848335
E-mail    : notaries@notariat.gr
     

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το με αριθμό πρωτ. 1318815/14-08-2013 έγγραφο της Υποδιευθύντριας της Νομικής Διεύθυνσης της «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.», κ.Ρένας Κουκούτση, με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις των διατάξεων και ρυθμίσεων του άρθρου 2 του νόμου 4164/2013 (Α΄156) περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του νόμου 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο (Α΄275), για να λάβετε γνώση.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης